Poradenství
Směnný provoz
08.11.2018 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 138x

Dotaz: Jsem zaměstnána ve směnném provoze, kde pracujeme ve dvou směnách. Ovšem naše směny se tzv. překrývají, zaměstnanci současně pracují 10 minut. Nyní vznikl spor, zda se vůbec jedná o směnný provoz, zda máme mít pracovní dobu 38,75 hodin týdně, nebo 40 hodin týdně.

Odpověď: Ve Vašem případě se jedná o dvousměnný pracovní režim a podle § 79 odst. 2 písm. c) zákoníku práce Vaše pracovní doba tak činí 38,75  hodin týdně. I když se ve Vašem případě směny překrývají, jedná se o dvousměnný pracovní režim. Vyplývá to z § 78 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.), kde je stanoveno, že směnným pracovním režimem je i ten případ, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, ovšem nejvýše 1 hodinu. Jestliže by souběžný výkon práce trval více než 1 hodinu, nejednalo by se již o směnný provoz, ale o tzv. posunutý (odstupňovaný) nástup směn a pracovní doba by činila 40 hodin týdně.

Tuto právní úpravu vyvolala potřeba praxe. Z různých důvodů, například z důvodu nutnosti tzv. předání směny, dochází u některých zaměstnavatelů k tomu, že dvě skupiny zaměstnanců, např. z ranní a odpolední směny, pracují po určitou, kratší nebo delší, dobu společně na tomtéž pracovišti. Potřeba tohoto časového překrytí směn je důvodná. Vzhledem k tomu, že předchozí zákoník práce to neřešil, byl zde problém, zda se vůbec jedná o jednosměnný, nebo vícesměnný pracovní režim. Nová právní úprava tento problém jednoznačně odstranila.

                                                                                 

 

                                               

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Další články
Titulek
Používání soukromých elektrických spotřebičů na pracovišti
Odměňování práce přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Potvrzení k dani u odměn za funkce
Zaměstnanec pracující v noci