Poradenství
Překážky v práci – účast na pohřbu dědy
28.11.2018 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 304x

Dotaz: Prosím o sdělení, zda budu mít nárok na nějaké placené volno na pohřeb mého dědy. Bylo mi sděleno, že mně nárok na placené volno nevznikl, protože jsem s ním nežila ve společné domácnosti.

Odpověď: Tvrzení, že Vám nárok nevznikne, protože jste s dědou nežila ve společné domácnosti, je nesprávné. I podle nového zákoníku práce se zde společná domácnost nevyžaduje. Na základě zmocnění uvedeného v § 199 zák. práce vydala vláda nařízení č. 590/2006 Sb., kde je vymezen okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práci. Podle bodu 7. písmena c) přílohy k tomuto nařízení Vám k účasti na pohřbu Vašeho dědy náleží pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na jeden den. Pokud byste zařizovala jeho pohřeb, vznikl by Vám nárok na další den placeného volna.

Společná domácnost se vyžaduje u jiných osob, které nepatří k nejbližším příbuzným uvedeným v tomto bodu přílohy. Jedná se např. o bratrance nebo se ani nemusí jednat o příbuzného.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
Cesta do zaměstnání a pracovní cesta
Příspěvek na penzijní pojištění pro pracujícího důchodce
Výše výdělku u dohody o provedení práce
Práce přesčas
Nošení jmenovky