Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2019
14.01.2019 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 519x

Nařízením vlády č. 273/2018 Sb. ze dne 20. listopadu 2018 bylo novelizováno nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, v platném znění. Tímto nařízením se od 1. 1. 2019 zvyšuje minimální mzda z částky 73,20 Kč za hodinu na 79,80 Kč za hodinu (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin) a měsíční mzda se zvyšuje z částky 12 200 Kč na 13 350 Kč.

V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy v jednotlivých tarifních skupinách prací.

Zaručenou mzdou se podle § 112 odst. 1 zákoníku práce rozumí mzda nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle ustanovení tohoto zákona, podle smlouvy, vnitřního předpisu a mzdového nebo platového výměru. Vykonávané práce jsou odstupňovány podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin. Pro každou z těchto skupin jsou úrovně zaručené mzdy stanoveny jednotlivě.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům jsou závazné pro zaměstnavatele, u nichž není mzda zaměstnanců sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat.

Nedosáhne-li mzda nebo plat bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

Tabulka č. 1

V tabulce č. 1 je uvedena nejnižší úroveň zaručené mzdy pro pracovní dobu v délce 40 hodin týdně a přepočet pro týdenní pracovní dobu v délce 38,75 (pro zaměstnance s dvousměnným pracovním režimem) a 37,5 hodin (pro zaměstnance, kteří pracují v podzemí, ve třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu):

2019

V Kč/hod při délce týdenní pracovní doby

V Kč za

Skupina prací

40

38,75

37,5

měsíc

1.

79,80

82,40

85,10

13 350

2.

88,10

91,00

94,00

14 740

3.

97,30

100,50

103,80

16 280

4.

107,40

110,90

114,60

17 970

5.

118,60

122,50

126,50

19 850

6.

130,90

135,10

139,60

21 900

7.

144,50

149,10

154,10

24 180

8.

159,60

164,80

170,20

26 700

Tabulku pro Vaše využití naleznete v příloze pod článkem nebo v dokumentech v metodice na adrese https://www.osunios.cz/download.php?event_akce=download_detail&id_down=2019000001.

 

Tabulka č. 2

Tabulka č. 2 uvádí vývoj výše minimální mzdy od roku 2000 do současnosti. Z tabulky je patrné pozastavení růstu minimální mzdy v letech 2007 až 2013. V posledních třech letech se naopak výše minimální mzdy postupně přibližuje na úroveň 40 % průměrné mzdy.

Období

Výše minimální mzdy v Kč za měsíc

2000 červenec

4 500

2001 leden

5 000

2002 leden

5 700

2003 leden

6 200

2004 leden

6 700

2005 leden

7 185

2006 leden

7 570

2006 červenec

7 955

2007 leden

8 000

2013 srpen

8 500

2015 leden

9 200

2016 leden

9 900

2017 leden

11 000

2018 leden

12 200

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Nejnižší úrovně zaručené mzdy platné od 1. 1. 2019---
Témata
ekonomika
Další články
Titulek
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020