Poradenství
Příspěvek na dopravu od zaměstnavatele
16.01.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 382x

Dotaz: Dobrý den, chtěli bychom do naší kolektivní smlouvy při letošním kolektivním vyjednávání doplnit příspěvek na dopravu pro zaměstnance. Jakým způsobem je možné jej v kolektivní smlouvě sjednat a jak je to se zaúčtováním u zaměstnavatele, aby z jeho strany nevznikla nějaká komplikace?

Odpověď: Příspěvek na dopravu je možné v kolektivní smlouvě sjednat několika způsoby. Nejjednodušší pro určení zaměstnavatele jistě bude stanovit příspěvek jednotnou částkou pro všechny zaměstnance bez rozdílu, například 300 Kč za měsíc. Druhou možností je určení výše příspěvku za jeden kilometr dojezdové vzdálenosti z domova do zaměstnání, například 2 Kč za km. Nebo můžete navrhnout tarifní stupně dle vzdáleností
a k nim vždy přiřadit paušál – viz příklad níže.

Příspěvek na dopravu je jeden z možných benefitů, i když je méně obvyklý než například příspěvek na stravování. Ze strany zaměstnavatele a jeho účetnictví by tedy žádná komplikace vzniknout neměla.

Pro zaměstnance se z hlediska zákona o dani z příjmů jedná o příjem ze závislé činnosti, obdobně jako u samotné mzdy. Příspěvek za dopravu bude zaměstnanci zdaněn s jeho mzdou a dalšími zdanitelnými příjmy ze závislé činnosti u zaměstnavatele. Tento příspěvek spadá do pojistných vyměřovacích základů, takže se z něj odvádí i pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, jakým způsobem je sestavena superhrubá mzda, navyšuje tento příspěvek i základ daně z příjmů.

Pro zaměstnavatele může být poskytnutý příspěvek na dopravu daňově účinný v případě, že bude stanoven nějakým interním dokumentem, například vnitřním předpisem či směrnicí. Daňově účinným výdajem bude právě výše příspěvku uvedená v interním dokumentu. Pokud by zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům příspěvek vyšší, nebude rozdíl daňově účinný. V tomto případě postačí změna limitů v interním dokumentu.

Příklad:

Příspěvek na dopravu

V závislosti na vzdálenosti bydliště, odkud zaměstnanec pravidelně dojíždí do zaměstnání, obdrží v měsíční mzdě příspěvek na dopravu ve výši:

Přehled poskytovaných příspěvků na dopravu:

Tarifní pásmo      Vzdálenost       Výše měsíčního příspěvku

  1.                                1 až 5 km            200 Kč
  2.                              6 až 10 km            400 Kč
  3.                            11 až 20 km            700 Kč
  4.                            21 až 30 km         1 200 Kč
  5.                            31 až 40 km         1 700 Kč
  6.                            41 km a více        2 400 Kč

Zaměstnanci, kterým byl svěřen firemní vůz i k soukromému užívání, na příspěvek na dopravu nárok nemají.

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
ekonomika
Další články
Titulek
Zákaz kouření na ulici
Poskytování stravenek
Výpověď z pracovního poměru
Cestovní náhrady
Dohoda o rozvázání pracovního poměru