Poradenství
Zaměstnanec pracující v noci
26.02.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 103x

Dotaz:
Prosím o vysvětlení pojmu noční práce a zaměstnanec pracující v noci. Především mně jde o délku směny v noční době a o odměňování, především zda musí zaměstnanec v noční době odpracovat alespoň 3 hodiny, aby měl nárok na příplatek za práci v noci. Jsem zaměstnán v jedné obchodní společnosti.

Odpověď :

Noční prací podle § 78 odst. 1 písm. j) zákoníku práce je práce konaná v noční době, přičemž noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou. 

Zaměstnancem pracujícím v noci se podle § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce rozumí zaměstnanec, který během noční doby odpracuje nejméně tři hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí podle § 94 odst. 1 zákoníku práce překročit osm hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila osm hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne. 

Nelze tedy zaměňovat pojem „noční doba“ s pojmem „zaměstnanec pracující v noci“.

Zaměstnanci za každou odpracovanou hodinu (podle § 141 odst. 2 zákoníku práce za každou minutu) v noční době, tj. od 22.00 hod. do 6.00 hod. náleží příplatek za práci v noci ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku. Lze sjednat i jinou minimální výši a způsob určení tohoto příplatku – viz § 116 zákoníku práce.

Není tedy správné tvrzení, že zaměstnanci náleží tento příplatek pouze tehdy, pokud v noční době odpracuje alespoň 3 hodiny.

Pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit osm hodin v rámci 24  hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních  důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila osm hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne .

Jestliže se nejedná o zaměstnance pracujícího v noci, může směna v noční době činit 12 hodin stejně jako v tzv. dopolední nebo odpolední směně.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Pracovní cesta
Překrývání směn
Práce přesčas
Požární hlásiče
Používání soukromých elektrických spotřebičů na pracovišti