Poradenství
Potvrzení k dani u odměn za funkce
27.02.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 113x

Dotaz: Dobrý den, jak je to letos s vystavením potvrzení pro daně, pokud pobírám odměny za funkci? V loňském roce jsem již dostal potvrzení a v letošním stále ne.

Odpověď: Od 1. ledna 2018 vešla v platnost novela zákona o daních z příjmů a od tohoto data je tedy možno odměny za výkon funkce do výše 2 500 Kč měsíčně zdanit srážkovou daní.

Do této doby byla z odměn odváděna daň zálohová, a proto byl poplatník povinen tento příjem uvést v daňovém přiznání s ostatními příjmy za celý rok. V loňském roce byla tedy daň z příjmů z odměny za výkon funkce do 2 500 Kč měsíčně odvedena přímo formou srážky, a ne zálohy na daň a již není nutné tyto příjmy zahrnovat do daňového přiznání.

V tomto právě spočívá zjednodušení, o kterém jsme vás začátkem loňského roku informovali. 

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
dotazy-clenuekonomika
Další články
Titulek
Pracovní cesta
Překrývání směn
Práce přesčas
Požární hlásiče
Používání soukromých elektrických spotřebičů na pracovišti