Poradenství
Cestovní náhrady
02.07.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 328x

Dotaz: Zaměstnavatel mně nevyplácí cestovní náhrady. Mohu z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr? Mohu v případě konkurzu vyhlášeného na zaměstnavatele cestovní náhrady uplatnit u úřadu práce? Jsem zaměstnán v akciové společnosti v pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou.

Odpověď: Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu). Cestovní náhrady bohužel nejsou mzdou ani její náhradou, a proto v tomto případě okamžitě pracovní poměr zrušit nelze.

Protože cestovní náhrady nejsou mzdou ani její náhradou, nelze je požadovat ani po úřadu práce na základě zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů.

Cestovní náhrady lze proto uplatnit pouze žalobou na jejich zaplacení podanou u příslušného okresního soudu.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Cestovní náhrady v roce 2020
Nejvýhodnější hodnota stravenek pro rok 2020
Rozhodné období pro výpočet odstupného
Revize kotlů
Výkaz Přehled o majetku a závazcích a jeho správné vyplnění