Zpravodaj
Regionální školení v Rožnově pod Radhoštěm
07.10.2019 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 423x

V Rožnově pod Radhoštěm se konalo první z řady letošních podzimních školení.

Foto: Regionální školení v Rožnově pod Radhoštěm 2019 | Zdroj: Václav Čikl

Ve dnech 23. a 24. září proběhlo školení odborových funkcionářů spadajících pod KM Olomouc. Stejně jako v loňském roce dorazilo do hotelu Horal na 70 odborářů a odborářek. 

Školení úvodním slovem zahájil regionální manažer, který následně předal slovo předsedovi svazu. Ten prezentoval aktuální informace ze svazu a dění v ČMKOS. Týden před školením proběhl mítink Konec levné práce 2019, také informace z mítinku předseda svazu členům odprezentoval. Nejočekávanější informací byla požadovaná výše nárůstu mezd pro rok 2020, dále pak například navýšení dovolené na zotavenou či nová studie ČMKOS s požadavky na tzv. dobrou práci. 

Před obědem ještě následovaly informace a analýza obsahu podnikových kolektivních smluv sjednaných pro rok 2019. Po obědě se účastníci školení ubytovali a pokračovalo se s přestávkami až do večeře. Následovala první část školení o postavení odborové organizace v právních předpisech a novinky z oblasti BOZP. Prezentace přednášejících se vzájemně prolínaly s dotazy účastníků, ať už přímo k přednášeným tématům, či s aktuálními dotazy dle dění v základních organizacích. Po večeři šla většina účastníků na krátkou procházku městem a vstřebávala čerstvé informace, večer pokračoval volnou zábavou, ale i dalšími radami a poradami našich zaměstnanců.

Po úterní snídani následovala prezentace o stoletém výročí Mezinárodní organizace práce a zbývající informace o právech a povinnostech odborových organizací, principy práva na informace, projednávání a spolurozhodování. Poslední část školení opět vyplnily dotazy členů. Následoval společný oběd, rozloučení a přání brzkého setkání a úspěšných kolektivních vyjednávání pro rok 2020. A v neposlední řadě také poděkování regionálnímu manažerovi za další vzorně zorganizované školení. 

Těšíme se na vás na dalších školeních a akcích svazu. 

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Foto k článku
Další články
Titulek
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 19. 5. 2020
Čekáte delší dobu na vyplacení dávky nemocenského pojištění?
Úlevy v oblasti bydlení
Nabídka hotelu Olšanka
K opatřením schváleným vládou, která se týkají ukončení nájmu bytu
Statistické zjišťování a odborové organizace
Veselé Velikonoce
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
Ošetřovné
Hlavní mýty a polopravdy
Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru
Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2020
Srážení členských příspěvků zaměstnavatelem v konfrontaci s GDPR
Regionální školení v Modré u Uherského Hradiště