Zpravodaj
Regionální školení v Modré u Uherského Hradiště
08.10.2019 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 517x

Druhé z letošních podzimních školení se konalo ve dnech 25. a 26. září, a to již tradičně v Modré u Uherského Hradiště.

Foto: Regionální školení v Modré u Uherského Hradiště 2019 | Zdroj: Vladislav Krsička

Zatímco se účastníci školení v Rožnově pod Radhoštěm po úterním obědě vydali zpět do domů, my jsme plynule pokračovali v týdenním moravském školení a vydali jsme se na cestu do Modré u Uherského Hradiště. Kdo by nerad trávil čas na D1, ale na Slovácku je přeci jen příjemněji, až by se chtělo říci skoro jako doma. Po dvou dnech školení v Rožnově jsme i my, po příjezdu do hotelu Skanzen, dobíjeli baterky a chystali se na další dva dny prezentací a přednášek. 

Ve středu dopoledne se sjeli zástupci základních organizací, které spadají pod Uherské Hradiště, a školení mohlo začít. Obsah školení byl stejný jako v Rožnově. Problematika postavení odborových organizací v právních předpisech, zákoník práce, problematika z oblasti BOZP, uzavírání podnikových smluv atd. I toto školení zahájil regionální manažer, který stručně informoval o organizačních záležitostech v průběhu školení a pak předal slovo předsedovi svazu. Ten i zde prezentoval aktuální dění ve svazu a ČMKOS a také, stejně jako v Rožnově, připomněl 25. výročí od založení svazu a jednotlivé milníky, které na své cestě náš svaz za 25 let své existence prošel. 

I zde jsme o přestávkách střídavě vybíhali na vzduch vstřebávat informace, diskutovat a řešit aktuální dění v základních organizacích. Často se individuální konzultace spojily s právě probíranými tématy školení a do debaty se svými zkušenostmi přispěli i zástupci jiných organizací.

Večer jako vždy probíhal v dobré náladě a přátelské atmosféře. Ve čtvrtek po snídani školení opět pokračovalo až do oběda, po kterém jsme se všichni rozjeli zpět domů. 

Ani po tomto školení nemůžeme zapomenout poděkovat za jeho přípravu a organizaci regionálnímu manažerovi. Na takto zorganizovaných školeních, jako byla obě letošní moravská, se nám dobře pracuje i tráví čas při setkání s vámi. I letos vám děkujeme za účast, dotazy, které nás mnohdy inspirují, za plodné debaty a sdílení vašich zkušeností. Rádi za vámi jezdíme a těšíme se na další setkání. 

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Foto k článku
Další články
Titulek
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 19. 5. 2020
Čekáte delší dobu na vyplacení dávky nemocenského pojištění?
Úlevy v oblasti bydlení
Nabídka hotelu Olšanka
K opatřením schváleným vládou, která se týkají ukončení nájmu bytu
Statistické zjišťování a odborové organizace
Veselé Velikonoce
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
Ošetřovné
Hlavní mýty a polopravdy
Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru
Změny minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2020
Srážení členských příspěvků zaměstnavatelem v konfrontaci s GDPR
Regionální školení v Rožnově pod Radhoštěm