Poradenství
Práce přesčas
27.11.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 61x

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Zaměstnanci často pracují i po konci směny. Zaměstnavatel o tom jednoznačně ví, nyní nám tvrdí, že se nejedná o práci přesčas, protože nám tuto práci nenařídil. Je to pravda?

Odpověď: Není to pravda. Souhlas s výkonem práce přesčas může být písemný i ústní. Za souhlas lze považovat i nástup na přesčasovou práci a její skutečný výkon. Pokud zaměstnanci vykonávají práci přesčas s vědomím zaměstnavatele, nelze na takovou práci pohlížet jinak než na přesčasovou, která nebyla zaměstnanci zaměstnavatelem výslovně nařízena, ale kterou konal s jeho vědomím. Pokud si zaměstnavatel nepřeje, aby zaměstnanec pracoval přesčas v případech, kdy mu přesčasová práce nebyla nařízena, musí zaměstnanci konání takové práce výslovně zakázat, event. jiným způsobem jejímu konání zamezit. Souhlas s výkonem práce totiž nemusí být učiněn pouze písemně nebo ústně, ale i mlčky. Jestliže je zaměstnavateli známo, že zaměstnanec práci přesčas vykonává, a přitom výslovný příkaz k zastavení této práce přesčas nedá, jedná o práci přesčas. V tomto smyslu rozhodují i soudy.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
Cesta do zaměstnání a pracovní cesta
Příspěvek na penzijní pojištění pro pracujícího důchodce
Výše výdělku u dohody o provedení práce
Nošení jmenovky
Přeložení do jiného místa a převedení na jinou práci