Poradenství
Příspěvek na penzijní pojištění pro pracujícího důchodce
03.12.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 31x

Dotaz: Již jsem dosáhl důchodového věku a i nadále jsem zaměstnaný u stávajícího zaměstnavatele na základě stávající pracovní smlouvy. Zaměstnavatel nyní přišel s informací, že nám tzv. pracujícím důchodcům nebude přispívat na penzijní pojištění, a to z důvodu, že to pro něj již prý není daňově uznatelné.

Odpověď: Příspěvěk na penzijní pojištění lze poskytovat zaměstnancům, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu pro provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Tuto podmínku tedy splňujete. 

Aby bylo penzijní pojištění pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem, musí být jeho poskytování uvedeno buď v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, nebo například přímo v pracovní smlouvě. Toto je jediná podmínka daňové uznatelnosti.

Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne začít poskytovat příspěvek na penzijní pojištění svým zaměstnancům i v průběhu platné kolektivní smlouvy, stačí vytvořit vnitřní předpis a podmínka daňové uznatelnosti je splněna. 

Výše příspěvku na penzijní pojištění pro zaměstnance může být až 50 000 Kč ročně. Pokud by se zaměstnavatel se zaměstnanci dohodl na vyšší částce, bude to pro něj i nadále daňově uznatelný náklad, ovšem zaměstnanci vznikne povinnost odvést z částky překračující 50 000 Kč sociální a zdravotní pojištění. 

V poslední době se skutečně setkáváme s nárůstem obdobných dotazů, například zda je příspěvek na penzijní pojištění daňově uznatelný a zaměstnavatel ho tedy bude poskytovat ženám (rodiči) na mateřské nebo rodičovské dovolené, pracujícím důchodcům či v průběhu nemoci zaměstnance. V takovýchto případech se jedná ze strany zaměstnavatele o diskriminaci a většinou s přímým rozporem ke kolektivní smlouvě, kde se zaměstnavatel zavazuje, že nebude zaměstnance diskriminovat podle věku, pohlaví atd.

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
ekonomika
Další články
Titulek
Cesta do zaměstnání a pracovní cesta
Výše výdělku u dohody o provedení práce
Práce přesčas
Nošení jmenovky
Přeložení do jiného místa a převedení na jinou práci