Nejvýhodnější hodnota stravenek pro rok 2020
08.01.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 540x

Dotaz: Dobrý den, stejně jako v loňském roce bychom se chtěli zeptat, jaká je nejvýhodnější hodnota stravenky na letošní rok.

Odpověď: Tak jako každý rok vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí před koncem roku novou vyhlášku, která hodnoty stravného upravuje.

Od 1. ledna 2020 je pro nás směrodatná vyhláška číslo 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Ta upravuje hodnotu stravného následovně:

Trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, zvyšuje se od ledna letošního roku stravné v rozpětí od 87 Kč do 103 Kč (platí pro zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zák. práce; jedná se o zaměstnavatele, kteří tzv. nepodnikají). Z této částky je vypočtena maximální daňově uznatelná výše příspěvku na stravování (tj. 70 %), která v roce 2020 činí 72,10 Kč.

Výpočet:
70 % z 103 Kč = 72,10 Kč; daňově uznatelných 55 % = 72,10 Kč; 100 % = 131 Kč

Z výše uvedeného výpočtu je zřejmé, že v letošním roce čeká největší daňová úleva ty zaměstnavatele, kteří pro své zaměstnance připraví stravenku ve výši 131 Kč. V porovnání s loňským rokem se tak nejvýhodnější hodnota zvýšila o 8 Kč.

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Další články
Titulek
Členská schůze a hlasování per rollam
Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka
Doba řízení vozidla svozu odpadů
Daňové odpočty za dárcovství krve
Zkušební doba
Výpověď
Přestávky v práci
Lékařské prohlídky
Valorizace náhrad při pracovních úrazech