Zpravodaj
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2021
21.05.2020 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 229x

Dle Zásad č. 2/2019 o organizaci sportovních her Odborového svazu UNIOS schválených výkonným výborem vyhlašuje předsednictvo svazu výzvu k pořadatelství svazových sportovních her v roce 2021.

Foto: šipky

Do konce července 2020 mohou jednotlivé základní či místní organizace podávat své návrhy k pořadatelství některého ze sportů pro rok 2021. Návrh na pořádání musí obsahovat dva garanty z dané organizace, místo pořádání akce (vždy pátek, sobota, neděle od večeře do snídaně), termín a systém soutěže s rozdělením kategorií. Při dvou sportech na jedné akci se mohou domluvit dvě základní či místní organizace na spolupořadatelství. Při zabezpečení akce je třeba dodržovat schválené limity na ubytování a stravu dle platných zásad. Čím nižší cena, tím bude nižší startovné pro účastníky.

Co to tedy pro pořadatele znamená? Zabezpečit garanty, pořadatele, rozhodčí. Předběžně rezervovat místo konání akce a ubytování se stravováním (závazná objednávka bude zaslána svazem až po schválení akce výkonným výborem v říjnu) a sepsat systém soutěže včetně časového harmonogramu akce.

Tímto tedy vyhlašujeme výzvu k pořádání svazových sportovních her v roce 2021.

Své návrhy můžete předem konzultovat s Michalem Votavou, garantem svazových sportovních her za OS UNIOS, tel. 777 138 461, votava.michal@osunios.cz.

Své návrhy na pořádání některého ze sportů zašlete do 31. 7. 2020 na osunios@osunios.cz.

Do systému vložil:
PECH Petr
Foto k článku
Další články
Titulek
Zákoník práce po novele – část II.
Zákoník práce po novele - část I
Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 7. 2020
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 6. 2020
Novela zákoníku práce prošla Poslaneckou sněmovnou
Čekáte delší dobu na vyplacení dávky nemocenského pojištění?
Úlevy v oblasti bydlení
Nabídka hotelu Olšanka
K opatřením schváleným vládou, která se týkají ukončení nájmu bytu
Statistické zjišťování a odborové organizace
Veselé Velikonoce
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
Ošetřovné
Hlavní mýty a polopravdy