Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2021

21.05.2020 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 749x

Dle Zásad č. 2/2019 o organizaci sportovních her Odborového svazu UNIOS schválených výkonným výborem vyhlašuje předsednictvo svazu výzvu k pořadatelství svazových sportovních her v roce 2021.

Do konce července 2020 mohou jednotlivé základní či místní organizace podávat své návrhy k pořadatelství některého ze sportů pro rok 2021. Návrh na pořádání musí obsahovat dva garanty z dané organizace, místo pořádání akce (vždy pátek, sobota, neděle od večeře do snídaně), termín a systém soutěže s rozdělením kategorií. Při dvou sportech na jedné akci se mohou domluvit dvě základní či místní organizace na spolupořadatelství. Při zabezpečení akce je třeba dodržovat schválené limity na ubytování a stravu dle platných zásad. Čím nižší cena, tím bude nižší startovné pro účastníky.

Co to tedy pro pořadatele znamená? Zabezpečit garanty, pořadatele, rozhodčí. Předběžně rezervovat místo konání akce a ubytování se stravováním (závazná objednávka bude zaslána svazem až po schválení akce výkonným výborem v říjnu) a sepsat systém soutěže včetně časového harmonogramu akce.

Tímto tedy vyhlašujeme výzvu k pořádání svazových sportovních her v roce 2021.

Své návrhy můžete předem konzultovat s Michalem Votavou, garantem svazových sportovních her za OS UNIOS, tel. 777 138 461, votava.michal@osunios.cz.

Své návrhy na pořádání některého ze sportů zašlete do 31. 7. 2020 na osunios@osunios.cz.

Do systému vložil:
PECH Petr
Foto k článku
Další články
Titulek
Je povinností zaměstnance podrobit se testu na COVID-19 nebo očkování proti COVID-19?
Stravenky vs. stravovací paušál
Plán akcí na rok 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 3. 11. 2020
Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým zaměstnancům a firmám ještě více pomůže
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 – stav k 13. 10. 2020
Podzimní nabídka hotelu Olšanka pro členy odborů
Zákoník práce po novele – část VI. – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 10. 8. 2020
Zákoník práce po novele – část III – sdílené pracovní místo
Zákoník práce po novele – část II.
Zákoník práce po novele - část I
Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 7. 2020
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 6. 2020