Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn
16.07.2020 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 1 795x

Zákoník práce byl od roku 2007, kdy nabyl poprvé účinnosti, již mnohokrát novelizován. Některé změny byly drobné, některé však také rozsáhlé. K těm rozsáhlejším patří i změna poslední, provedená zákonem č. 285/2020 Sb. ze dne 26. června 2020. Tato novela zákoníku práce byla přijata se dvěma daty účinnosti. Od 30. července 2020 vstoupí v účinnost první skupina změn zákoníku práce a druhá skupina změn bude účinná až od 1. ledna 2021.

Jaké změny přináší uvedená novela zákoníku práce?

 1. Již od 30. července 2020 dochází ke změnám v následujících oblastech:
 • pravidla pro doručování písemností budou jednodušší,
 • podmínky přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů budou upraveny přesněji,
 • pravidla pro vysílání zaměstnanců z jiných členských států EU,
 • zpřísnění možnosti odvolání vedoucích zaměstnanců z funkce,
 • změny u vydávání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) pro zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce,
 • nová definice směnných režimů,
 • důsledky překážek v běhu lhůt, obnovení běhu lhůty po odpadnutí překážky.
 1. Až od 1. ledna 2021 budou účinné změny v následujících oblastech:
 • dovolená – jiná pravidla podmínek pro vznik práva na dovolenou a krácení dovolené, rozsah dovolené bude činit násobky týdenní pracovní doby,
 • sdílené pracovní místo,
 • odškodňování pracovních úrazů,
 • placené pracovní volno v souvislosti s akcí pro děti a mládež.

Se všemi uvedenými změnami budete na našem webu postupně seznamováni.

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
pravozakonik-prace
Další články
Titulek
23. červen – Mezinárodní den veřejných služeb
Reakce odborových svazů veřejných služeb a správy na výsledky vyjednávání o platech na rok 2022
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2023
Mimořádný příspěvek při karanténě/izolaci – tzv. izolačka
Program Antivirus prodloužen a rozšířen
Kurzarbeit je tady!
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 3. 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 2. 2021
Je povinností zaměstnance podrobit se testu na COVID-19 nebo očkování proti COVID-19?
Stravenky vs. stravovací paušál
Plán akcí na rok 2021
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 3. 11. 2020
Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým zaměstnancům a firmám ještě více pomůže
Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 – stav k 13. 10. 2020
Podzimní nabídka hotelu Olšanka pro členy odborů