7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
06.04.2021 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 675x

Sedmý duben je každý rok věnovaný Světovému dni zdraví, který i v současné situaci připomíná Evropská federace veřejných služeb.
Odborový svaz UNIOS je již řadu let aktivním členem EPSU (Evropská federace veřejných služeb se sídlem v Bruselu). Ve stálém výboru máme své zastoupení, díky němuž jsme v minulosti nejednou dokázali, přes spřízněné zahraniční odborové organizace, vyjednat lepší podmínky našim členům.

Nejen z tohoto důvodu jsme se rozhodli podpořit akci stálého výboru EPSU a pomoci prezentovat Světový den zdraví i vám, našim členům a členkám, a zároveň díky vám dále do vašeho okolí.

Hlavní myšlenkou letošního Světového dne zdraví je ŽÁDNÝ ZISK Z PANDEMIE a DOSTUPNÉ VAKCÍNY PRO VŠECHNY.

Pandemie nám všem ukázala, jak životně důležité jsou pro nás, pro celou společnost, zdravotní a sociální služby. My dodáváme, že také ostatní veřejné služby, které po celou dobu pandemie pracovaly a pomáhaly situaci zvládat – technické služby při svozu infekčního odpadu, plynárny, teplárny, které se starají o chod nejen nemocnic, ale i dalších důležitých zařízení, atd.

Veřejné služby garantují stejné právo na péči a podmínky pro všechny z nás. Jedna z nejdůležitějších lekcí, kterou nám pandemie přinesla, je ta, že je důležité udržet veřejné služby nekomerční, neprivatizované a skutečně dostupné pro všechny.

EPSU v souvislosti s letošním Světovým dnem zdraví volá napříč evropskými zeměmi:

Vakcína pro všechny

Je nezbytně nutné zajistit dostatek vakcín pro všechny obyvatele na celém světě. Jen v tom případě budeme před virem chráněni. Veřejný zájem musí být nadřazený patentům a ziskům soukromých farmaceutických společností. „Nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni.“

Jen potlesk nestačí

V dnešních dnech můžeme tleskat hrdinství stovek tisíců zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách, chrání nás již déle než rok před virem. Bohužel si ale musíme připomenout, že při ochraně a záchraně jiných covidu podlehlo mnoho těchto zaměstnanců.
EPSU důrazně připomíná, na jak nízké platové úrovni se pohybují někteří tito zaměstnanci, vzhledem k podmínkám neustálého stresu a hrozícího vyhoření, ve kterých pracují.
Současná situace ve veřejných službách je důsledkem předchozích krizí (například té poslední z roku 2008), kvůli které docházelo k omezení počtu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách. Pokud máme mít silné a stabilní veřejné služby, je nutné znovu nastartovat tento sektor a učinit ho znovu atraktivním pro další generace zaměstnanců nejen ve zdravotních a sociálních službách, ale ve veřejných službách obecně.

Budoucnost dlouhodobé péče

Vzhledem ke stárnutí populace požaduje EPSU od vedení Evropské unie, aby po desítkách let nečinnosti připravilo a prezentovalo jasnou vizi pro sektor dlouhodobé péče. Je neakceptovatelné a nelidské zacházet se staršími lidmi jako se zbožím, ze kterého mohou soukromé společnosti těžit zisk.

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Další články
Titulek
Nové nemoci z povolání
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?