Zpravodaj
Vyšší náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
30.01.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 762x

Dne 28. prosince 2022 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 451/2022 Sb. ze dne 21. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Doposud byla hodnota bodu dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 250 Kč. Tato hodnota byla stanovena v roce 2015 a od té doby se nezměnila. Vzhledem k inflaci a na ni navázanému růstu mezd tak došlo k tomu, že reálná hodnota odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu výrazně poklesla, na rozdíl od náhrad poskytovaných při odškodnění podle občanského zákoníku, například škody vzniklé při dopravní nehodě. Při stanovení výše náhrady (hodnoty bodu) podle občanského zákoníku se zpravidla postupuje podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Podle této metodiky jsou jednotlivá zranění ohodnocena vždy určitým počtem bodů. Hodnota jednoho bodu se pak odvíjí od výše průměrné mzdy v národním hospodářství v předchozím kalendářním roce (v roce 2022 odpovídala hodnota jednoho bodu částce 378,39 Kč). Nově tedy i u úrazu vzniklého při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s tím bude hodnota bodu navázána na průměrnou mzdu, a to 1 % z průměrné mzdy v národním hospodářství v prvním až třetím čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku.

Podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 426/2022 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práce činí průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 částku 39 306 Kč. To znamená, že nově pro rok 2023 bude hodnota bodu u úrazu vzniklého při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s tím 393,06 Kč. 

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Témata
bozppravo
Další články
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 12/2023 – červen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2023 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2023 – duben
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 9/2023 – duben
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 8/2023 – březen
45 let EPSU – hrdá historie
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 7/2023 – březen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 6/2023 – březen
58. zasedání výboru EPSU pro energetiku, odpadové hospodářství a vodohospodářství
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 5/2023 – březen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 4/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 3/2023 – únor
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 2/2023 – leden
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 1/2023 – leden
Lhůty opakovaných revizí elektrických zařízení