Zpravodaj
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 4/2023 – únor
23.02.2023 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 162x

Velká Británie: Stávky ve veřejných službách nepolevují
Nizozemsko: Odbory zintenzivňují stávkovou kampaň v obcích
Rakousko: Akce zdravotníků a zvýšení platů v oblasti elektřiny
Francie: Pokračuje masivní kampaň proti důchodovým reformám
Německo: Akce ve všech veřejných službách
Slovinsko: Odborový svaz hasičů organizuje protest kvůli platům
Španělsko: Stávka ve veřejném sektoru v Navaře
Polsko: Zaměstnanci pečovatelské a vodárenské služby v akci
Portugalsko: Odbory se mobilizují ke dni protestů proti platům
Itálie: Odbory protestují proti kolektivní smlouvě v oblasti ústavní péče
Dánsko: Odbory se mobilizují kvůli ohrožení státního svátku
Švédsko: Obce experimentují s kratší pracovní dobou v péči o seniory

Velká BritánieStávky ve veřejných službách nepolevují

Vzhledem k tomu, že britská vláda stále odmítá vyjednávat o platech, plánuje odborový svaz sester RCN dosud největší stávkovou akci, která potrvá 48 hodin od rána 1. března do rána 3. března. Bude mít dopad na 128 zaměstnavatelů NHS v celé Anglii a zapojí se do ní všichni členové na pracovištích s mandátem ke stávce. Tato akce následuje po dvou dnech stávek ve dnech 6. a 7. února, které již byly o stupeň vyšší než akce v prosinci. Ve stejném týdnu pokračovali v kampani za platy také zaměstnanci záchranky, kteří se zapojili do několikadenních akcí, na nichž se podílely organizace UNISON, Unite a GMB, a další oblasti hlasovaly o tom, že se ke stávkám připojí (Unite, GMB). Cílená akce odborového svazu PCS v celé ústřední státní správě pokračuje až do 1. března, kdy se uskuteční další celodenní stávka, která se bude konat v souvislosti s oznámením vládního rozpočtu. Dne 8. února proběhla druhá jednodenní stávka v Agentuře pro životní prostředí, do které se zapojily odbory UNISON a Prospect. Zaměstnanci na univerzitách se v období od 16. do 24. února účastní série stávek za mzdy, které navazují na několik zastavení práce z loňského podzimu. Mezitím hrozba stávky odborové organizace hasičů FBU přinesla zaměstnavatelům nabídku na zlepšení platů z 5 % na 7 % se zpětným datem od července 2022 a dalších 5 % v červenci letošního roku. Vedení odborů doporučuje členům, aby ji přijali.

Nizozemsko Odbory zesilují stávkovou kampaň v obcích

Odborový svaz FNV podniká další kroky na podporu svého požadavku na 12% zvýšení platů v sektoru obcí. Šestidenní stávka zaměstnanců svozu odpadu v Rotterdamu měla začít 15. února a v Utrechtu byla uspořádána celostátní demonstrace. Odbory odmítly jako zcela nedostatečnou nabídku zaměstnavatelů, která by přinesla pouze 5 % v únoru 2023 a 3 % v dubnu 2024. Mezitím mohou následovat akce v nemocničním sektoru, pokud zaměstnavatelská organizace NVZ nedodrží lhůtu pro předložení lepší mzdové nabídky. Odbory FNV a NU'91 požadují zvýšení platů o 10 %.

Rakousko Akce zdravotníků a zvýšení mezd v oblasti elektřiny

Odborový svaz vida uspořádal ve 25 zařízeních po celé zemi výstražnou stávku na podporu svých požadavků na vyšší mzdy pro 10 000 pracovníků zaměstnaných v soukromém nemocničním sektoru. Odborový svaz požaduje zvýšení mezd nad úroveň inflace a minimální měsíční mzdu ve výši 2 000 eur a důrazně argumentuje, že je nezbytné zlepšit mzdové a pracovní podmínky pracovníků, aby se tento sektor stal atraktivnějším a řešil se nedostatek personálu a přepracovanost. Odborový svaz GPA mezitím vyjednal novou kolektivní smlouvu v odvětví elektroenergetiky, která přináší zvýšení mezd o 8,6–9,6 % spolu se zvýšením příplatků o 8,6–9,3 %.

Francie Masivní kampaň proti důchodovým reformám pokračuje

Všechny hlavní odborové konfederace – včetně CGT, CFDT, FO, UNSA a CFE-CGC – pokračují ve stávkových a protestních kampaních proti vládní důchodové reformě a jejímu klíčovému návrhu na zvýšení důchodového věku z 62 na 64 let. Pátý den akce se měl konat 16. února, šestý den je plánován na 7. března a hrozí, že dojde k plošné stávce. Společná kampaň odborů a studentského hnutí zaslala všem poslancům zprávu, v níž argumentovala, že by měli plány odmítnout, a zpochybnila všechny hlavní argumenty vlády o potřebě reformy, a zejména myšlenku, že plány povedou k větší rovnosti žen a mužů.

Německo Opatření v rámci veřejných služeb

Jednodenní stávka členů ver.di na letištích po celé zemi se konala 17. února částečně na podporu jednání ve spolkové a obecní správě a částečně na podporu samostatných jednání v oblasti pozemního odbavení a ochrany letectví před protiprávními činy. Dne 13. února členové ver.di po celé zemi předložili místním archivům a muzeím plány předškolního vzdělávání jako gesto, které mělo upozornit na to, že je v současné době nelze realizovat. Odborový svaz odhaduje, že ve službách péče o děti v současné době chybí 170 000 vyškolených pracovníků. Ver.di také vyjednal dohodu o personálním zajištění ve Fakultní nemocnici v Drážďanech, která specifikuje personální stavy a limity pracovní zátěže. Pokud budou zaměstnanci pracovat v nedostatečně obsazených směnách, dostanou odměnu ve výši 15 % procent, která bude kompenzována především volným časem. Jedná se o 25. takovou dohodu, kterou odbory vyjednaly, a další by měly následovat.

SlovinskoOdborový svaz hasičů pořádá protest kvůli platům

Odborový svaz hasičů SPGS uspořádal 16. února shromáždění na protest proti navrhovaným změnám v systému odměňování ve veřejném sektoru, které by negativně ovlivnily jeho členy. Výrazné stlačení platové struktury by vedlo k tomu, že by hasiči byli zařazeni do dolní desetiny platových tříd, a nikoliv do horní třetiny jako nyní. Obavy panují také z pozastavení povyšování a výkonnostních odměn. SPGS tvrdí, že s hasiči není zacházeno stejně jako s jinými srovnatelnými profesemi nebo profesními skupinami.

Španělsko Stávka ve veřejném sektoru v Navaře

Federace veřejných služeb CCOO, FeSP-UGT spolu s ELA a dalšími odborovými svazy koordinovaly 15. února stávkovou akci ve všech veřejných službách v regionu Navarra. Odbory požadují navýšení finančních prostředků pro regionální vládu, aby byly zaručeny kvalitní, univerzální a bezplatné veřejné služby pro všechny. Požadují také zvýšení platů, aby se začaly vyrovnávat s 20% ztrátou kupní síly za posledních deset let. Mezi další požadavky patří závazek regionálního úřadu dosáhnout dlouhodobého cíle, aby pouze 8 % všech pracovníků mělo smlouvu na dobu určitou, a také iniciativy týkající se náboru a kariérního rozvoje.

Polsko Pracovníci v oblasti péče a vodohospodářství v akci

Více než 400 pracovníků sociální péče v Legnici na jihozápadě Polska by mohlo 27. února zahájit stávkovou akci, pokud nebudou splněny jejich mzdové požadavky. Jejich odborový svaz NSZZ „Solidarność“ poukazuje na to, že více než polovina pracovníků pobírá minimální mzdu, a pokud zaměstnavatelé nebudou reagovat na výzvu ke zvýšení mezd, zvýší se jejich počet na tři čtvrtiny. Podle odborů nejde jen o boj o mzdy, ale o důstojnost profese. Mezitím se vodohospodáři ve Velkopolsku ve středozápadním Polsku – členové odborových svazů NSZZ „Solidarność“ a Forum – zapojili do protestů kvůli cenám a financování odvětví. Tvrdí, že současná opatření ohrožují pracovní místa, služby a platové a pracovní podmínky.

Portugalsko Odbory se mobilizují na den akcí proti platům

Odborový svaz STAL a další federace konfederace CGPT-IN se 9. února zúčastnily stávek a protestů na podporu svých požadavků na zvýšení mezd a další zlepšení pracovních podmínek. Pro STAL to byla součást série akcí v první polovině února. Organizace zdravotních sester SEP se také připojila k akci 9. února, která spadala doprostřed série stávek, jež odbory prováděly na podporu svých požadavků na zlepšení kariérního růstu ve zdravotnictví.

Itálie Odbory protestují proti kolektivní smlouvě v oblasti ústavní péče

Federace sdružené v konfederacích CGIL, CISL a UIL nadále protestují proti rozhodnutí zaměstnavatelské organizace ANASTE podepsat kolektivní smlouvu s nereprezentativními odbory. ANASTE sdružuje soukromé podniky ústavní péče, které zaměstnávají přibližně 20 000 pracovníků. CGIL, CISL a UIL tvrdí, že tříletá kolektivní smlouva podepsaná s nereprezentativními odbory je v řadě ohledů slabá, v neposlední řadě v úrovni zvýšení mezd – výrazně pod úrovní inflace – a v ustanoveních týkajících se nemocenských dávek a dovolené. Odborové svazy CGIL, CISL a UIL se usilovně snažily o zlepšení dohody, aby v prosinci ANASTE uzavřel dohodu s nereprezentativními odbory. Zásah ministerstva práce nepřinesl pozitivní výsledek, a tak odbory budou hledat další postup. Odbory vyzývají místní a regionální úřady, aby nepodepisovaly žádné smlouvy s členskými organizacemi ANASTE.

Dánsko Odbory se mobilizují kvůli hrozbě zrušení státního svátku

Odbory napříč všemi odvětvími podporují protestní akci proti návrhu vlády zrušit dlouholetý státní svátek – Velký modlitební den, který připadá na první pátek po Velikonocích. Více než 50 000 lidí se připojilo k protestu v Kodani a přes 450 000 lidí podepsalo petici proti zrušení svátku. Na protestním shromáždění vystoupili jako řečníci pracovníci veřejných služeb, kteří zdůraznili význam dne odpočinku pro ty, kteří čelí velkému a stresujícímu pracovnímu zatížení. Odbory se zlobí nejen kvůli ztrátě státního svátku, ale také kvůli tomu, že vláda toto opatření předložila bez jakéhokoli pokusu o jednání s odbory, a hrozí tak, že podkope klíčový aspekt dánského modelu pracovních vztahů.

Švédsko Obce experimentují s kratší pracovní dobou v péči o seniory

Odborový svaz Kommunal uvádí, že obce na ostrově Öland se snaží zkrátit pracovní dobu při zachování mezd, aby se pokusily vyřešit problém s náborem pracovníků v péči o seniory. Mörbylånga na jihu ostrova jako první nabídla 85 % pracovní doby při plném úvazku v reakci na náznaky, že pracovníci potřebují mzdu na úrovni plného úvazku, ale nezvládají nároky práce na plný úvazek. To vedlo k nárůstu počtu zaměstnanců a nyní se toto uspořádání již rok testuje v Borgholmu na severu ostrova.

Do systému vložil:
VOTAVA Michal Jan
Témata
kolektivni-vyjednavanimezinarodni
Další články
Sjezd EPSU v Bukurešti: 500 odborářů z celé Evropy se sešlo a zvolilo nové vedení
Odboráři se postavili proti rušení zaručených mezd
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 11/2024 – květen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 10/2024 – květen
Jednání o spravedlivé transformaci v plynárenském sektoru ztroskotala
Důležitá zpráva: Zrušení demonstrace 21. května 2024
Nesouhlasíme s navrženými 37 opatřeními NERV
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 24/2023 – prosinec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 23/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 22/2023 – listopad
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 21/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 20/2023 – říjen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 19/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 18/2023 – září
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 17/2023 – srpen
Nenechme kulturu utichnout! Nová iniciativa reaguje na plánované změny legislativy i návrh rozpočtu pro příští rok
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 16/2023 – srpen
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 15/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 14/2023 – červenec
Novinky EPSU z kolektivního vyjednávání – 13/2023 – červen