Poradenství
Překrývání směn
03.07.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 249x

Dotaz :
Jsem zaměstnána ve směnném provoze, kde pracujeme ve třech směnách. Ovšem naše směny se tzv. překrývají, zaměstnanci současně pracují 10 minut. Nyní vznikl spor, zda se jedná o směnný provoz, zda máme mít pracovní dobu 37,5 hodin týdně, nebo 40 hodin týdně.

Odpověď: 

Ve Vašem případě se jedná o vícesměnný pracovní režim a Vaše pracovní doba tak činí 37,5 hodin týdně. Vyplývá to z § 78 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.), kde je stanoveno, že směnným pracovním režimem je i ten případ, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, ovšem nejvýše 1 hodinu. Jestliže by souběžný výkon práce trval více než 1 hodinu, nejednalo by se již o směnný provoz, ale o tzv. posunutý (postupný) nástup směn a pracovní doba by činila 40 hodin týdně.

Tuto právní úpravu vyvolala potřeba praxe. Z různých důvodů, například z důvodu nutnosti tzv. předání směny, dochází u některých zaměstnavatelů k tomu, že dvě skupiny zaměstnanců např. z ranní a odpolední směny pracují po určitou, kratší nebo delší dobu společně na stejném pracovišti. Potřeba tohoto časového překrývání směn je důvodná. Byl zde však problém, zda se jedná o jednosměnný, nebo vícesměnný pracovní režim. Tato právní úprava výše uvedený problém jednoznačně odstranila.

          

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překážky v práci a náhradní volno
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování