Poradenství
Překážky v práci a náhradní volno
09.07.2024 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 104x

Dotaz:
Řešíme následující problém. Zaměstnavatel po nás často vyžaduje přesčasovou práci. Pozdější vybírání hodin je prakticky nemožné a zaměstnanci tedy mají hodiny navíc. Když potom chtějí například navštívit lékaře, tak jim zaměstnavatel odmítne dát propustku sloužící k potvrzení od lékaře a tím je nutí k vybírání hodin, které mají napracované. Jedná se o obchodní společnost. Potřebovali bychom vědět, zda na to má zaměstnavatel nárok.

Odpověď:

Postup zaměstnavatele je v rozporu se zákoníkem práce. Po dobu překážek v práci na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele zaměstnanci náleží pracovní volno s náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy. Náhradní volno za práci přesčas na dobu překážek v práci zaměstnanci nelze poskytnout, i kdyby s tím zaměstnanec souhlasil.

Náhradní volno za práci přesčas není určeno k řešení překážek v práci, které se vyskytnou na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele. Zde se poskytuje pracovní volno.

Náhradní volno za práci přesčas se poskytuje po dohodě se zaměstnancem místo příplatku za práci přesčas. Poskytuje se tedy ke zcela jiným účelům. Upravuje to § 114 zákoníku práce.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Překrývání směn
Mzda za práci přesčas
Překážky v práci
Nošení jmenovky
Práce přesčas
Zaměstnanec pracující v noci
Osobní příplatek
Přeložení a pracovní cesta
Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou
Bezpečnostní přestávky řidičů svozu odpadů
Přestávky v práci a pracovní doba
Potvrzení o zaplacení členských příspěvků
Dar od zaměstnavatele
Daňové přiznání ZO
Přestávka v práci
Záčátek dnů pracovního klidu
Prohloubení kvalifikace
Zásada rovného zacházení v oblasti odměňování