Školení organizací z regionu Praha a Soběslav
01.08.2017 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 867x

Ve dnech 11. a 12. října t. r. přijelo celkem 25 osob z 15 základních organizací svazu z regionu Praha a Soběslav na školení. V krásném prostředí Vysočiny členové vyslechli aktuální informace z odborů a ze svazu, seznámili se s postupem při uzavírání kolektivní smlouvy, novinkami ze zákoníku práce, BOZP nebo s povinností ZO/MO evidovat se u Rejstříkového soudu na základě zák. 304/2013 Sb. Neméně důležitá informace se týkala povinností ZO/MO odevzdávat každoročně Přehled o majetku a závazcích.

Zpestřením školení pak jistě byla i návštěva místního kostela Nejsvětější Trojice z 16. století s odborným výkladem.

Do systému vložil:
ZETTELOVÁ Jitka
Témata
skolenikm-prahakm-sobeslav
Další články
Titulek
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti