Zpravodaj
Průměrný výdělek
11.08.2017 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 281x

Dotaz: Prosím o vysvětlení pojmu průměrný výdělek. Setkala jsem se ve své praxi s několika výklady a nevím teď, který je správný.

Dotaz: Prosím o vysvětlení pojmu průměrný výdělek. Setkala jsem se ve své praxi s několika výklady a nevím teď, který je správný.

1. Průměrný výdělek pro dovolenou a náhrady se stanoví z hrubé mzdy a odpracované doby za předchozí rozhodné období (odečítají se dovolená, náhrady, pracovní pohotovost, cestovné – mzda i hodiny). Vynásobí se průměrným počtem hodin nebo dnů v měsíci.

2. Průměrný výdělek pro banku – potvrzení čisté mzdy za předchozí rozhodné období:

  a) stejný postup jako u předchozího případu,

  b) sečtou se čisté příjmy za poslední rozhodné období a vydělí třemi.

Podle 2b by byl značně znevýhodněn pracovník, který bude v předchozím rozhodném období nemocen, přestože předtím ani potom už nemoc nebude. V případě třeba žádosti o hypotéku se mu tím neúměrně zkomplikuje situace. Po konzultacích s kolegyněmi z oboru mezd jsem se také nedopátrala výsledku, protože každá si to vysvětluje jinak. Prosím vás proto o zodpovězení dotazu.

Odpověď:

Výpočet průměrného výdělku uvedený pod bodem 1. 

Výpočet je správný.

Výpočet průměrného hodinového výdělku: Hrubá mzda za rozhodné období, tj. za příslušné čtvrtletí (bez náhrad, odstupného, pohotovosti atd.), se vydělí počtem skutečně odpracovaných hodin (bez dovolené, náhrad atd.).

Od 1. 1. 2007 se přímo již zjišťuje pouze jeden průměrný výdělek, a to průměrný hodinový výdělek.

Přepočet průměrného hodinového výdělku na měsíční.

V některých případech bude nutné použít průměrný měsíční výdělek. Například bude nutné tento průměrný výdělek zjistit v případě vyplácení odstupného.

V tomto případě je třeba použít tzv. přepočítací koeficienty, které jsou určeny vždy v závislosti na délce stanovené týdenní pracovní doby u konkrétního zaměstnavatele a jejím rozvržení v týdnu, tj. počtu pracovních dnů v týdnu.

Výpočet vychází z toho, že průměrný počet dnů v kalendářním roce vzhledem k přestupným rokům podle dlouhodobých údajů činí 365,25 dne. Z tohoto počtu vychází:

1. průměrný počet týdnů v roce – 365,25 : 7 = 52,1785

2. průměrný počet týdnů v měsíci – 52,1785 : 12 = 4,348

Tento koeficient (tj. 4,348) je důležitý pro přepočet průměrného hodinového na průměrný měsíční výdělek.

Pro přepočet průměrného hodinového výdělku na měsíční se koeficient určí tak, že průměrný počet pracovních dnů v měsíci se vynásobí průměrným počtem hodin připadajícím na pracovní den (směnu):

1. při 40 hodinách týdně, 5 dnech a 8hod. směně: 4,348 x 40 = 173,92 hod.

2. při 38,75 hod. týdně, 5 dnech a 7,75hod. směně: 4,348 x 38,75 = 168,48 hod.

3. při 37,5 hod. týdně, 5 dnech, 7,5hod. směně: 4,348 x 37,50 = 163,05 hod.

Výše průměrného měsíčního výdělku v případě např. 40 hodin týdně, délky směny 8 hodin, 5 dnů v týdnu činí: 173,92 x průměrný hodinový výdělek.

Výpočet průměrného výdělku uvedený pod 2.  

Způsob výpočtu průměrného výdělku si v tomto případě stanoví příslušný peněžní ústav podle svých vlastních zásad. Právní předpisy to neupravují, proto nelze konstatovat, že tento výpočet je nesprávný.

JUDr. Jaromír Zrutský

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky
Filmové a pohádkové hrady a zámky podruhé
Na hrady a zámky. Filmové a pohádkové...
Slavíme! Máme co!
Červnové pivní slavnosti