Zpravodaj
Kratší pracovní doba a práce přesčas
05.12.2017 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 245x

Dotaz: V pracovní smlouvě byla sjednána kratší pracovní doba – 35 hodin týdně. Nyní by mě zajímalo, jak to je s prací přesčas. Kdy se bude jednat o práci přesčas. Zda lze v tomto případě vůbec práci přesčas nařídit.

Dotaz: V pracovní smlouvě byla sjednána kratší pracovní doba – 35 hodin týdně. Nyní by mě zajímalo, jak to je s prací přesčas. Kdy se bude jednat o práci přesčas. Zda lze v tomto případě vůbec práci přesčas nařídit.

Odpověď: Podle § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu u zaměstnavatele. Pokud stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnavatele činí např. 40 hodin, bude prací přesčas i v tomto případě až práce konaná nad 40 hodin týdně, tj. 41. hodina, nikoliv 36. hodina. Práci přesčas v tomto případě zaměstnavatel nemůže nařídit. Nad 35 hodin týdně může být práce konána pouze se souhlasem  zaměstnance, jedná se totiž o kratší pracovní dobu. O zcela jiný případ by se jednalo, pokud by v kolektivní smlouvě byla stanovená týdenní pracovní doba zkrácena, např. ze 40 hodin na 37,5 hodin týdně. Zde by prací přesčas byla již práce konaná nad 37,5 hodin týdně. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné vždy zjistit, o jaký druh pracovní doby se jedná, nelze zaměňovat kratší pracovní dobu se zkrácenou pracovní dobou.

V závěru bude možná vhodné uvést, že kratší pracovní dobu lze sjednat pouze v dohodě zaměstnavatele a zaměstnance, nelze ji sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu. Zkrácenou pracovní dobu lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem, nelze ji sjednat v dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem.

JUDr. Jaromír Zrutský

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti