Zpravodaj
Valorizace
15.12.2017 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 244x

Dotaz: Vzhledem k tomu, že mně zaměstnavatel poskytuje tzv. rentu z důvodu pracovního úrazu, zajímá mě, zda i v roce 2018 dojde k tzv. valorizaci průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů.

Dotaz: Vzhledem k tomu, že mně zaměstnavatel poskytuje tzv. rentu z důvodu pracovního úrazu, zajímá mě, zda i v roce 2018 dojde k tzv. valorizaci průměrných výdělků pro účely odškodňování pracovních úrazů.

Odpověď: Ano, jedná se o nařízení vlády č. 406/2017 Sb.

Na základě tohoto nařízení vlády se průměrné výdělky rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (před vznikem škody) a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých od 1. 1. 2018 zvyšují o 3,5 %. Zde bude vhodné uvést, že se nezvyšuje náhrada za ztrátu na výdělku, ale průměrný výdělek. Uvedu na příkladu. Průměrný (valorizovaný) výdělek před vznikem škody v roce 2017 činil 20.000 Kč. Na základě výše uvedeného právního předpisu se tento průměrný výdělek zvyšuje o 3,5 %, tj. o 700 Kč (200 x 3,5 = 700). Průměrný (valorizovaný) výdělek před vznikem škody bude v roce 2018 činit 20.700 Kč. Vzhledem k tomu, že se zvýší průměrný výdělek, zvýší se samozřejmě i vlastní náhrada za ztrátu na výdělku. Tuto valorizaci je odpovědný zaměstnavatel povinen provést i bez žádosti zaměstnance.

JUDr. Jaromír Zrutský

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti