Seminář „Odbory a BOZP“, květen 2018, Brno
14.01.2018 | Zpravodajství OS | Vzdělávání | Přečteno: 1 536x

Datum konání:  28. a 29. května 2018

Datum konání:  28. a 29. května 2018

Zahájení:  28. května 2018 v 10:00 hodin

Ukončení:  29. května 2018 obědem ve 12:00 hodin

Místo konání:  Hotel Žebětínský dvůr, Křivánkovo nám. 33a, Brno,

Lektoři:  Václav Čikl, Robert Křepinský, JUDr. Jaromír Zrutský

Kontaktní osoba:

Jitka Zettelová, referent pro vzdělávání

  OS UNIOS

  Nám. W. Churchilla 2, 113 59  PRAHA 3

  tel. 607 717 428

  e-mail: zettelova.jitka@osunios.cz

Program:

1.  právní úprava BOZP v ČR

2.  poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů

3.  práva a povinnosti příslušného odborového orgánu v oblasti BOZP, účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP, kolektivní vyjednávání

4.  pracovnělékařské služby a kategorizace prací

5.  zákoník práce

6.  povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP

7.  pracovní úrazy a nemoci z povolání – objasňování a odškodňování

 

Doporučujeme vzít si s sebou Zákoník práce.

Doprava je individuální!

Účastnický poplatek ve výši 400 Kč za každého účastníka, který zahrnuje cenu za stravu, ubytování a náklady na lektory se hradí na účet OS UNIOS a to až na základě potvrzení o přijetí účastníka nebo účastníků na školení pí J. Zettelovou.

Účet OS UNIOS pro platbu vložného: 2000146359/0800, variabilní symbol: 1703

Účastníky nahlaste písemně, e-mailem nebo telefonicky: zettelova.jitka@osunios.cz, 607 717 428, nejpozději do 25. dubna 2018.

V případě naplnění kapacity dříve než 25. 4. 2018, bude tato informace zveřejněna na svazových webových stránkách.

Do systému vložil:
ZETTELOVÁ Jitka
Témata
skoleni
Další články
Titulek
Zrušení centrálních školení v Praze a Olomouci v roce 2020
Regionální školení KM Hradec Králové
Regionální školení KM Praha a KM Soběslav
Jezdíme za vámi, rádi vás potkáváme.
Školení v Rožnově
Seminář „Zákoník práce“, květen 2018, Brno
Seminář „Odbory a BOZP“, květen 2018, Praha
Seminář „Zákoník práce“, květen 2018, Praha