Zpravodaj
Příplatky ke mzdě
17.01.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 234x

Dotaz: Jsem zaměstnán v obchodní společnosti, kde jsou noční směny. Zaměstnavatel stanovil, že první směna v pracovním týdnu začíná ve 22.00 hod. v neděli. Příplatek za práci v noci a ve svátek se proto platí od této hodiny, tj. od 22.00 hod. Nyní se vede spor, zda se tak má platit i příplatek za práci v sobotu a v neděli. Prosím o stručnou odpověď.

Dotaz: Jsem zaměstnán v obchodní společnosti, kde jsou noční směny. Zaměstnavatel stanovil, že první směna v pracovním týdnu začíná ve 22.00 hod. v neděli. Příplatek za práci v noci a ve svátek se proto platí od této hodiny, tj. od 22.00 hod. Nyní se vede spor, zda se tak má platit i příplatek za práci v sobotu a v neděli. Prosím o stručnou odpověď.

Odpověď: V úvodu bude vhodné nejprve uvést právní úpravu týkající se začátku dnů pracovního klidu. Vzhledem k tomu, že právní úprava stanovení začátku dne pracovního klidu (tj. nepřetržitého odpočinku a svátku) působila v praxi značné problémy, je v § 91 odst. 5 zák. práce (zák. č. 262/2006 Sb.) uvedeno:

„U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první.“ Nově je zde uvedeno, že výše uvedené ustanovení lze použít též pro účely práva na mzdu nebo plat nebo odměnu z dohod a pro zjišťování průměrného výdělku. To tedy znamená, že pokud zaměstnavatel neuvede, že toto ustanovení se použije i pro účely odměňování, nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátek pro účely odměňování začíná ve 24.00 hod.Jestliže zaměstnavatel chce, aby den pracovního klidu začínal hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první, je nutné, aby to výslovně stanovil, např. ve vnitřním předpisu, nebo sjednal, např. v kolektivní smlouvě.

Nyní k Vašemu dotazu. Protože den pracovního klidu, který je definován v § 91 odst. 1 zák. práce, není pojmově shodný (totožný) se sobotou a nedělí, nelze zde výše uvedené ustanovení použít. Příplatek za práci v sobotu a v neděli tedy vždy náleží od 24.00 hod., i když zaměstnavatel stanovil, že pro účely odměňování den pracovního klidu začíná hodinou odpovídající nástupu směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první.

Zejména z tohoto důvodu osobně doporučuji stanovit, že i pro účely odměňování den pracovního klidu (tj. nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátek) začíná ve 24.00 hod., a sjednotit tím právní úpravu poskytování příplatků. Zřejmě úplně nejvhodnější bude formulace, že pro účely odměňování den pracovního klidu (tj. nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátek), sobota a neděle začínají ve 24.00 hod. (tj. výslovně to uvést i u soboty a neděle). Domnívám se, že tato právní úprava se bude zaměstnancům lépe vysvětlovat.

JUDr. Jaromír  Zrutský

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti