Zpravodaj
Přiměřená doba na oddech a jídlo
17.01.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 249x

Dotaz: Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim  dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?

Dotaz: Zaměstnanci – vrátní pracují v 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim  dvě 30min. přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?

Odpověď: Jeho postup samozřejmě není správný. Na tento dotaz jsme již opakovaně odpovídali. V § 88 odst. 1 zák. práce je uvedeno: „Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby.“ V případě vrátných se rozhodně jedná o práci, která nemůže být přerušena. Z výše uvedeného vyplývá, že vrátnému i za tuto dobu náleží mzda nebo plat

Při stanovení, kterým zaměstnancům nebudou poskytovány přestávky v práci, ale přiměřená doba na oddech a jídlo, musí zaměstnavatel v případě kontroly být schopen prokázat, že se jedná o práce, které nemohou být přerušeny, že nelze ani zajistit jejich vystřídání. Rovněž musí přihlédnout k hlediskům BOZP, např. náročnosti práce.

Zaměstnavatel je v tomto případě povinen jim poskytovat mzdu nebo plat za 12 hodin. V tomto smyslu rozhodují i soudy.

JUDr. Jaromír Zrutský

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti