Náhlá změna rozvrhu směn
05.02.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 740x

Dotaz: Mám jenom takový malý dotaz. Když se stane případ, že zaměstnanec přijde na svou směnu, kterou má jasně definovanou, příkladně ranní, a vedoucí mu oznámí, že následující den nebude mít ranní, ale odpolední, je to v rozporu se zákoníkem práce? Je tam nějaká daná lhůta oznámení předem? Děkuji za odpověď.

Dotaz: Mám jenom takový malý dotaz. Když se stane případ, že zaměstnanec přijde na svou směnu, kterou má jasně definovanou, příkladně ranní, a vedoucí mu oznámí, že následující den nebude mít ranní, ale odpolední, je to v rozporu se zákoníkem práce? Je tam nějaká daná lhůta oznámení předem? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určuje začátek a konec směn. Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby (harmonogram směn). Harmonogram směn musí být vypracován tak, aby byly dodrženy doby odpočinku, tj. nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu.

S harmonogramem směn nebo jeho změnou je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Dohoda na jiném termínu seznamování

Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem na jiném čase seznamování s rozvrhem pracovní doby (tj. dokonce i na méně než dvou týdnech před začátkem rozvrhu / jednom týdnu před začátkem konta pracovní doby).

Zaměstnavatelé by se tedy měli zamyslet, jakou flexibilitu u zaměstnanců ohledně změn v rozvrhu potřebují. V případě, že jim z provozního hlediska poměrně dlouhé dvoutýdenní období (týdenní období u konta) na seznámení se změnou rozvrhu nevyhovuje, měli by si se zaměstnancem sjednat období kratší. Bude tedy záležet vždy na potřebě zaměstnavatele a vůli zaměstnance se se zaměstnavatelem dohodnout. Lze doporučit uzavření dohody o kratší době seznamování v písemné formě, tak aby bylo prokazatelné, na jakých lhůtách se skutečně strany dohodly.

Na druhé straně je také nutno pochopit „náhlou“ potřebu zaměstnavatele na změnu harmonogramu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci sdělí změnu ze dne na den. Vždy bude záležet na konkrétním případu, zda skutečně vznikla náhlá potřeba změny, a jistě také na formě, jakou je tato potřeba zaměstnanci sdělena, tedy jak je o změnu požádán.

JUDr. Jitka Kocianová

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?