Kampaň Zdravé pracoviště 2018–2019
26.02.2018 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 919x

Přítomnost nebezpečných látek na pracovišti a kontakt s nimi představují pro zaměstnance celou řadu zdravotních a bezpečnostních rizik. V Evropě je těmto látkám vystaven stále velký počet pracovníků. Na problematiku expozice nebezpečným látkám na pracovišti se proto zaměří kampaň Zdravé pracoviště pro období 2018–2019, kterou pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Akce bude zahájena dne 24. dubna a vystřídá právě probíhající kampaň „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“. Cílem kampaně, nesoucí název „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“, bude zvýšit povědomí o rizicích, která nebezpečné látky na pracovišti představují, a o důležitosti těmto rizikům předcházet. 

Průběh kampaně budete moci sledovat na webových stránkách https://healthy-workplaces.eu/, kde naleznete již nyní ucelený průvodce či leták a plakát. K dispozici zde pak bude pro všechny zájemce rozsáhlý výběr zdrojů, materiálů a nástrojů, které budou postupně doplňovány a rozšiřovány.

Do systému vložil: TICHÁ Anna
Další články
Titulek
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?