Zpravodaj
Pracujeme poctivě, přidání si zasloužíme
15.06.2018 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 525x

… pod tímto heslem se 12. června 2018 konalo setkání napříč odborovými svazy se společným cílem podpořit vyjednávání o zvýšení platů ve veřejných službách a správě pro rok 2019.

Foto: setkání ROPO

Svou účastí vyjádřili podporu i zástupci našeho svazu.

Na toto setkání byl pozván předseda vlády ČR i jednotliví ministři z příslušných resortů. Tito pozvaní se však na úterní setkání nedostavili. Úvodní slovo měl předseda ČMKOS, který přiblížil několikaměsíční snahy odborářů o zahájení vyjednávání s předsedou vlády ČR a zástupci jednotlivých ministerstev. Poté následovala vyjádření odborových svazů z oblasti veřejné správy a služeb, která se plynule prolínala s reakcemi všech zúčastněných. Sál Přítomnost v Domě odborových svazů byl bez nadsázky zaplněný až po okraj a ze všech zúčastněných bylo cítit silné rozhodnutí situaci ve veřejných službách a správě změnit k lepšímu.

Výsledem setkání je deklarace následujících společných požadavků:

  1. navýšení platových tarifů všem zaměstnancům veřejných služeb a správy, všem státním zaměstnancům a příslušníkům bezpečnostních sborů o 10 %,
  2. zvýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků regionálního školství o 15 %,
  3. realizaci zvýšení platů od 1. října 2018,
  4. dorovnat platové stupně, které jsou nyní pod minimální mzdou alespoň na její úroveň,
  5. v každé platové třídě přidat jeden až dva platové stupně s ohledem na odchod do důchodu, který se prodlužuje.

Náš odborový svaz bude i nadále podporovat vyjednávání s cílem dosáhnout výše uvedených požadavků.

Zdroj: www.cmkos.cz

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Foto k článku
Další články
Titulek
Srážení členských příspěvků zaměstnavatelem v konfrontaci s GDPR
Regionální školení v Modré u Uherského Hradiště
Regionální školení v Rožnově pod Radhoštěm
Turistika Zadov
Konec levné práce 2019