Poradenství
Odstupné
19.11.2018 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 177x

Dotaz: V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele. Nyní v kolektivní smlouvě ještě chceme sjednat, že nárok na odstupné nemá ani zaměstnanec, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to správně?

Odpověď: Správné je ustanovení kolektivní smlouvy, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, protože zde nedochází k rozvázání pracovního poměru (§ 338 a násl. zákoníku práce). Odstupné je vázáno na rozvázání pracovního poměru, vyplývá to z § 67 zákoníku práce.

V kolektivní smlouvě, ani v jiné smlouvě, například v pracovní smlouvě, nelze platně sjednat, že odstupné nenáleží zaměstnanci, který u zaměstnavatele vykonává práci ve vedlejším pracovním poměru. Institut „vedlejších pracovních poměrů“ byl zrušen od 1. 1. 2007 novým zákoníkem práce (zák. č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Vedlejší pracovní poměr byl zrušen zejména z toho důvodu, že se jednalo o právní úpravu, která byla jednoznačně v rozporu se zásadou rovného zacházení. Jestliže bude pracovní poměr rozvázán z důvodů uvedených v § 67 zákoníku práce, náleží zaměstnanci odstupné v každém případě, tj. i když se bude jednat o pracovní poměr uzavřený na kratší pracovní dobu (např. z důvodu péče o dítě na 35 hodin týdně).

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Evidence pracovní doby
Zápočtový list
Dětské hřiště
Osobní spis