Poradenství
Kratší pracovní doba a práce přesčas
30.11.2018 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 171x

Dotaz: Vzhledem k péči o nezletilou dceru mám zkrácenou pracovní dobu 36 hodin týdně. Prosím sdělit, kdy se bude jednat o práci přesčas.

Odpověď: Nejprve je třeba uvést, že se ve Vašem případě jedná o kratší pracovní dobu, a nikoliv zkrácenou pracovní dobu. Toto rozlišení je důležité mimo jiné právě pro posouzení práce přesčas. V § 78 odst. 1 písm. i) zák. práce je uvedena definice práce přesčas. Zde je uvedeno: „Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.“

Jestliže u zaměstnavatele stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin, potom je u Vás prací přesčas až 41. hodina, a nikoliv 37. hodina. Jak je výše uvedeno, práci přesčas Vám zaměstnavatel nařídit nemůže.

Jinak tomu bude u zkrácené pracovní doby. Uvedu na příkladu. Jste zaměstnána například v akciové společnosti. V kolektivní smlouvě bude uvedeno, že stanovená týdenní pracovní doba se všem zaměstnancům zkracuje na 37,5 hodin. V tomto případě je prací přesčas práce konaná nad 37,5 hodin.

V závěru bude zřejmě vhodné uvést, že zkrácenou pracovní dobu (na rozdíl od kratší pracovní doby) nelze sjednat v pracovní smlouvě, ale jen v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu a vždy jen pro větší počet zaměstnanců.

 

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Evidence pracovní doby
Zápočtový list
Dětské hřiště
Osobní spis