Poradenství
Poměrná část dovolené
13.12.2018 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 203x

Dotaz: Prosím o sdělení délky dovolené. Jde mi o to, abych se z odpovědi dozvěděl, na jakou dovolenou budu mít nárok, když pracovní poměr skončím v průběhu roku. Pracovní poměr mi trval od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018. Na internetu jsem se dozvěděl, že musím odpracovat minimálně 60 dnů. Tuto podmínku jsem splnil. Kromě dvou dnů jsem odpracoval všechny pracovní dny. V závěru uvádím, že u zaměstnavatele délka dovolené činí 5 týdnů.

Odpověď: Jestliže Váš pracovní poměr netrval celý kalendářní rok, ale splnil jste podmínky pro vznik nároku na tuto dovolenou (odpracoval jste alespoň 60 dnů v daném kalendářním roce), máte nárok na poměrnou část dovolené. Za každý kalendářní měsíc se jedná o jednu dvanáctinu z celkového nároku. Ve Vašem případě se jedná o 10 dvanáctin z celkového nároku na dovolenou. Nárok na poměrnou část dovolené Vám však vznikne pouze tehdy, pokud pracovní poměr trval celý kalendářní měsíc.

Celkový nárok na poměrnou část dovolené bude nutné ve Vašem případě zaokrouhlit. Zákoník práce upravuje zaokrouhlování poměrné části dovolené v § 216 odst. 4. Zde je uvedeno: „Jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené.“ Při zaokrouhlování se tedy postupuje takto: od 0,1 do 0,99 (necelý den) se zaokrouhlí vždy na 0,5 dne.

Výpočet poměrné části dovolené:

25 ……………………nárok na dovolenou ve dnech

12 ………………… počet kalendářních měsíců v kalendářním roce

25 : 12 = 2,0833333

2,0833333 x 10 = 20,833333, zaokrouhleno na 20,5 dne dovolené.

Ve Vašem případě Vám tedy vznikl nárok na 20,5 dne dovolené.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
pravo
Další články
Titulek
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Evidence pracovní doby
Zápočtový list
Dětské hřiště
Osobní spis