Poradenství
Formulář Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů fyzických osob
10.01.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 226x

Dotaz: Dobrý den, pro členy naší odborové organizace potřebujeme vystavit Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů fyzických osob za rok 2018. Chtěli bychom se zeptat, jaké náležitosti kvůli zákonu o dani z příjmů fyzických osob musí obsahovat a zda je k dispozici nějaký již zpracovaný formulář.

Odpověď: Dobrý den, snížení základu daně z příjmů fyzických osob o výši zaplaceného členského příspěvku upravuje § 15 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Nezdanitelná část základu daně:

Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

Zpracovaný formulář se všemi náležitostmi je pro Vaši potřebu k dispozici na našem webu v části Dokumenty – Ostatní dokumenty a formuláře po přihlášení do intranetu.

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
daneekonomika
Další články
Titulek
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Evidence pracovní doby
Zápočtový list
Dětské hřiště
Osobní spis