Poradenství
Překrývání směn
17.05.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 190x

Dotaz: Jsem zaměstnána ve směnném provoze, kde pracujeme ve třech směnách. Ovšem naše směny se tzv. překrývají, zaměstnanci současně pracují 15 minut. Nyní vznikl spor, zda se vůbec jedná o směnný provoz, zda máme mít pracovní dobu 37,5 hodin týdně, nebo 40 hodin týdně.

Odpověď: Ve Vašem případě se jedná o třísměnný pracovní režim, a Vaše pracovní doba tak činí 37,5 hodin týdně. Vyplývá to z § 78 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.), kde je stanoveno, že směnným pracovním režimem je i ten případ, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, ovšem nejvýše 1 hodinu. Jestliže by souběžný výkon práce trval více než 1 hodinu, nejednalo by se již o směnný provoz, ale o tzv. posunutý (odstupňovaný) nástup směn a pracovní doba by činila 40 hodin týdně.

Tuto právní úpravu vyvolala potřeba praxe. Z různých důvodů, například z důvodu nutnosti tzv. předání směny, dochází u některých zaměstnavatelů k tomu, že dvě skupiny zaměstnanců, např. z ranní a odpolední směny, pracují po určitou, kratší nebo delší dobu, společně na stejném pracovišti. Potřeba tohoto časového překrývání směn je důvodná. Byl zde však problém, zda se vůbec jedná o jednosměnný, nebo vícesměnný pracovní režim. Tato právní úprava výše uvedený problém jednoznačně odstranila.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Dovolená
Přestávky v práci
Zákaz kouření na ulici
Poskytování stravenek
Výpověď z pracovního poměru