Poradenství
Pracovní cesta
21.05.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 178x

Dotaz: Obracím se na Vás s následujícím problémem. Protože poměrně často jezdím na služební cesty, zajímalo by mě následující. Jak se má platit doba, která spadá do pracovní doby, kdy nepracuji, ale jedu hromadným prostředkem?
Příklad: Pracovní doba mně začíná v 6.00 hod. a jsem vyslán na pracovní cestu. Vyjedu v 5.00 hod. a na místo služební cesty, kam jsem byl vyslán, přijedu v 8.00 hod. Jak se bude platit část mé pracovní doby od 6.00 hod. do 8.00 hod.? Zaměstnavatel mně to neplatí. Je to správně?

Odpověď: Postup zaměstnavatele není správný. Podle § 210 zák. práce čas strávený na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů, pokud spadá do pracovní doby zaměstnance, je jinou překážkou na straně zaměstnavatele, při které se zaměstnanci mzda (plat) nekrátí. V případě, kdy v důsledku způsobu odměňování zaměstnanci mzda ušla, jedná se např. o zaměstnance, který je odměňován úkolovou nebo smíšenou mzdou, mu za tuto dobu náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Na základě výše uvedeného je zaměstnavatel povinen Vám část pracovní doby od 6.00 hod. do 8.00 hod. zaplatit. V tomto smyslu informujte zaměstnavatele.

V závěru bude možná vhodné uvést, že dobu od 5.00 hod. do 6.00 hod. Vám tedy platit nebude.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Dovolená
Přestávky v práci
Zákaz kouření na ulici
Poskytování stravenek
Výpověď z pracovního poměru