Slavíme! Máme co!

05.06.2019 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 835x

Uteklo to jako voda. Ani se tomu nechce věřit, ale důvod k oslavě je to velký. V roce 2019 slaví náš svaz 25 let od svého vzniku, 25 let vzájemné spolupráce, společného setkávání na akcích všeho druhu, pomoci, poradenství i podpor ze všech oblastí naší činnosti.

Při této příležitosti jsme se rozhodli si těch pět pětiletek společně připomenout.

Dne 29. května se v hotelu Olšanka konalo setkání bývalých funkcionářů, kteří stáli u vzniku svazu. Na začátku setkání prezentovali předseda i místopředseda svazu události minulé i současný stav. Vzpomínalo se a povídalo takovým způsobem, že těch uplynulých 25 let nebylo ani znát. Setkání se protáhlo na několik hodin a končilo ve veselém duchu s přáním, že se všichni potkáme za dalších 25 let znovu.

Letošní rok ovšem není významným jen pro OS UNIOS. Přesně čtyřikrát starší je jiná, pro odbory na celém světě, velmi významná organizace. Tou je Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization – ILO).

Ta byla založena po první světové válce s cílem zlepšit pracovní podmínky lidí po celém světě. Faktický vznik se datuje k podepsání Versailleské smlouvy v roce 1919 a od svého vzniku je Mezinárodní organizace práce přidružená k Organizaci spojených národů.

Hlavní myšlenkou jejích zakladatelů byl trvalý a celosvětový mír založený na sociální spravedlnosti mezi lidmi. Tehdejší Československo mělo při vzniku Mezinárodní organizace práce významné postavení. Bylo jedním ze zakládajících členů.

Dnes má MOP více než 180 členů po celém světě a jejím hlavním mottem je „Důstojná práce" pro všechny zaměstnance napříč všemi kontinenty. Významnou roli měla v průběhu své činnosti například v úpravě práce žen, dětí a nezletilých, spravedlivé odměně za práci, odpovědnosti zaměstnavatelů za zdraví svých zaměstnanců atd.

V souvislosti s mezinárodní činností odborů, a především OS UNIOS, se při tomto výročí sluší také připomenout, že Českomoravský odborový svaz pracovníků služeb, jeden ze tří svazů, z nichž OS UNIOS vznikl, byl prvním odborovým svazem z bývalého východního bloku, který byl přijat do Mezinárodní konfederace veřejných služeb (PSI – Public service international).

I po 25 letech si OS UNIOS zachoval a nadále upevňuje svoji pozici na mezinárodním poli, a to pravidelnou každoroční účastí na pracovních jednáních EPSU (Evropské konfederace veřejných služeb) a PSI.  

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
mezinarodni
Foto k článku
Další články
Titulek
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Mezinárodní vzpomínkový den
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...
Svatomartinské slavnosti
Za dobrým vínem a příjemnými zážitky
Filmové a pohádkové hrady a zámky podruhé
Na hrady a zámky. Filmové a pohádkové...
Červnové pivní slavnosti