Poradenství
Cestovní náhrady
02.07.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 482x

Dotaz: Zaměstnavatel mně nevyplácí cestovní náhrady. Mohu z tohoto důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr? Mohu v případě konkurzu vyhlášeného na zaměstnavatele cestovní náhrady uplatnit u úřadu práce? Jsem zaměstnán v akciové společnosti v pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou.

Odpověď: Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu). Cestovní náhrady bohužel nejsou mzdou ani její náhradou, a proto v tomto případě okamžitě pracovní poměr zrušit nelze.

Protože cestovní náhrady nejsou mzdou ani její náhradou, nelze je požadovat ani po úřadu práce na základě zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů.

Cestovní náhrady lze proto uplatnit pouze žalobou na jejich zaplacení podanou u příslušného okresního soudu.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka
Doba řízení vozidla svozu odpadů
Daňové odpočty za dárcovství krve
Zkušební doba
Výpověď
Přestávky v práci
Lékařské prohlídky
Valorizace náhrad při pracovních úrazech
Cestovní náhrady v roce 2020
Nejvýhodnější hodnota stravenek pro rok 2020