Poradenství
Výpověď z pracovního poměru
10.07.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 395x

Dotaz: Prosím vysvětlit, jak má být konkretizován důvod ve výpovědi, aby výpověď byla platná.

Odpověď: V úvodu bude vhodné uvést, že výpovědní důvody jsou uvedeny v § 52 zákoníku práce. Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, je rozvázání pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné. Vyplývá to z § 50 odst. 4 zákoníku práce. Potvrzuje to i dosavadní soudní praxe. Důvod výpovědi nesmí být ani dodatečně měněn. Ve výpovědi lze uvést více výpovědních důvodů.

Konkretizace výpovědního důvodu bude různá podle charakteru příslušného výpovědního důvodu. Ve všech případech je třeba ve stručnosti vylíčit/popsat skutečnosti zakládající výpovědní důvod. Obvykle není třeba rozvádět jednotlivé skutečnosti do všech podrobností, neboť neplatné by bylo pouze takové rozvázání pracovního poměru, ze kterého by se nedalo ani výkladem zjistit, který důvod rozvázání pracovního poměru je uplatňován.

Podle § 50 odst. 4 zák. práce zaměstnavatel nemůže výpovědní důvod dodatečně měnit – doplňovat. Může ho pouze upřesnit. V tomto smyslu rozhodují i soudy.

Uvedu na příkladech:

I.

Příklady platné výpovědi

Příklad č. 1   

Podle § 52 písm. c) zákoníku práce – z důvodu zrušení Vašeho pracovního místa údržbáře Vám dáváme výpověď  z pracovního poměru.

Odůvodnění: Na základě rozhodnutí představenstva naší akciové společnosti č. 15/2019  ze dne 11. 4. 2019 o snižování počtu zaměstnanců bylo zrušeno Vaše pracovní místo údržbáře.

Příklad č. 2 

Podle § 52 písm. g) zákoníku práce Vám dáváme výpověď z pracovního poměru z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci, kterou vykonáváte.

Odůvodnění:  Soustavného méně závažného porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci jste se dopustil tím, že dne 4. 6. 2019 jste nepoužíval ochrannou přilbu, dne 12. 6. 2019 jste odmítl dechovou zkoušku na zjištění alkoholu, od 6. 6. do 14. 6. 2019 jste neomluveně zameškal 8 směn. Na možnost této výpovědi jste byl upozorněn dopisem ze dne 5. 6. 2019.

 

II.

Příklady neplatné výpovědi z důvodu, že rozvázání pracovního poměru nebylo náležitě konkretizováno.

Dáváme vám výpověď:

  1. pro ztrátu důvěry,
  2. pro nevhodné jednání se zákazníky,
  3. z důvodu organizačních změn,
  4. z důvodu poškozování dobrého jména zaměstnavatele,
  5. z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků atd.

Výpovědní důvod zde není přesně vymezen, je obecný. Není zde uvedeno, v jakém konkrétním jednání je spatřováno nevhodné jednání se zákazníky, poškozování dobrého jména zaměstnavatele, o jaké organizační změny se jedná.

    

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Lékařské prohlídky
Valorizace náhrad při pracovních úrazech
Cestovní náhrady v roce 2020
Nejvýhodnější hodnota stravenek pro rok 2020
Rozhodné období pro výpočet odstupného