Zpravodaj
Připravili jsme pro vás vzorové kolektivní smlouvy
20.09.2019 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 574x

Základní činností odborové organizace u zaměstnavatele je kolektivní vyjednávání vedoucí k uzavření kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva jako dohoda mezi zaměstnavatelem na straně jedné a odborovou organizací jako zástupcem všech zaměstnanců na straně druhé má řešit zejména úpravu práv zaměstnanců a smluvních stran a výhody z kolektivní smlouvy vyplývající nad rámec zákona. Právní úpravu kolektivní smlouvy naleznete v ust. § 22 až 29 zákoníku práce. Kolektivní vyjednávání je procesně upraveno v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné stanoví možnosti při řešení kolektivních sporů.

Jako každoročně i letos se budeme společně zabývat problematikou kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv na našich regionálních školeních.

Co všechno by kolektivní smlouva měla nebo mohla obsahovat, jsme pro vás připravili ve vzorových kolektivních smlouvách, které jsme aktualizovali s ohledem na změnu právních předpisů a poznatků z praxe. Podotýkáme, že se jedná o vzor, metodickou pomůcku či návod, jak postupovat, se kterým je třeba pracovat a upravit jej na konkrétní podmínky u vašeho zaměstnavatele.

Jedná se o tři rozdílné vzorové kolektivní smlouvy, které se navzájem liší zejména v části odměňování zaměstnanců, a sice:

Vzorové kolektivní smlouvy naleznete v dokumentech – ostatní dokumenty a formuláře na https://www.osunios.cz/download.php.

Při kolektivním vyjednávání vám přejeme hodně úspěchů.

Zaměstnanci Odborového svazu UNIOS

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Další články
Titulek
Zákoník práce po novele – část II.
Zákoník práce po novele - část I
Novela zákoníku práce – přehled hlavních změn
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 9. 7. 2020
Koronavirus a podpora ze strany státu – stav ke dni 2. 6. 2020
Novela zákoníku práce prošla Poslaneckou sněmovnou
Výzva POS OS UNIOS na pořadatelství svazových sportovních her 2021
Čekáte delší dobu na vyplacení dávky nemocenského pojištění?
Úlevy v oblasti bydlení
Nabídka hotelu Olšanka
K opatřením schváleným vládou, která se týkají ukončení nájmu bytu
Statistické zjišťování a odborové organizace
Veselé Velikonoce
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
Ošetřovné