Zpravodaj
Připravili jsme pro vás vzorové kolektivní smlouvy
20.09.2019 | Zpravodajství OS | Pro členy svazu | Přečteno: 403x

Základní činností odborové organizace u zaměstnavatele je kolektivní vyjednávání vedoucí k uzavření kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva jako dohoda mezi zaměstnavatelem na straně jedné a odborovou organizací jako zástupcem všech zaměstnanců na straně druhé má řešit zejména úpravu práv zaměstnanců a smluvních stran a výhody z kolektivní smlouvy vyplývající nad rámec zákona. Právní úpravu kolektivní smlouvy naleznete v ust. § 22 až 29 zákoníku práce. Kolektivní vyjednávání je procesně upraveno v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné stanoví možnosti při řešení kolektivních sporů.

Jako každoročně i letos se budeme společně zabývat problematikou kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv na našich regionálních školeních.

Co všechno by kolektivní smlouva měla nebo mohla obsahovat, jsme pro vás připravili ve vzorových kolektivních smlouvách, které jsme aktualizovali s ohledem na změnu právních předpisů a poznatků z praxe. Podotýkáme, že se jedná o vzor, metodickou pomůcku či návod, jak postupovat, se kterým je třeba pracovat a upravit jej na konkrétní podmínky u vašeho zaměstnavatele.

Jedná se o tři rozdílné vzorové kolektivní smlouvy, které se navzájem liší zejména v části odměňování zaměstnanců, a sice:

Vzorové kolektivní smlouvy naleznete v dokumentech – ostatní dokumenty a formuláře na https://www.osunios.cz/download.php.

Při kolektivním vyjednávání vám přejeme hodně úspěchů.

Zaměstnanci Odborového svazu UNIOS

Do systému vložil:
JUDr. KOCIANOVÁ Jitka
Další články
Titulek
Statistické zjišťování a odborové organizace
Veselé Velikonoce
Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc
Koronavirus a podpora ze strany státu - stav ke dni 31. 3. 2020
Ošetřovné