Poradenství
Zákaz kouření na ulici
20.08.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 545x

Dotaz: Chtěl bych se zeptat, jak je to se zákazem kouření na ulici. Jde mi o to, že když jsem šel s cigaretou po ulici, tak mne zastavil strážník obecní policie a upozornil mne na to, že je zde zákaz kouření. Zákaz kouření byl vyznačený na budce v oplocení značkou „zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v okruhu 1,5 m“. Tyto budky jsou po cca 10 metrech v celé ulici.

Foto: hup

Domníval jsem se, že podle zákona č. 65/2017Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se zakazuje kouřit:

 • a) ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • b) v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • d) v dopravním prostředku veřejné dopravy,
 • e) ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • f) ve škole a školském zařízení,
 • g) v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 • h) v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
 • i) ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
 • j) ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
 • k) ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
 • l) v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

O tom, že se nesmí kouřit na ulici, jsem ve výše uvedeném zákoně nic nenašel.

Odpověď: Máte pravdu, ve Vámi citovaném zákoně není zakázáno kouření na ulici, ale ve Vámi popsaném případě měl pravdu i strážník obecní policie. Na Vámi popsaný případ se vztahuje zákon o požární ochraně. Ve Vaší obci jsou v rozvodu zemního plynu k jednotlivým odběratelům společně s hlavními uzávěry plynu pravděpodobně umístěny i regulátory tlaku plynu. Výrobce regulátorů v návodech k použití stanoví zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve vzdálenosti 1,5 m od regulátoru. Je poněkud nešťastné, že se budky s hlavními uzávěry, regulátory a plynoměry umísťují v oplocení, tedy u chodníku, následkem čehož ochranné pásmo regulátoru zasahuje do veřejného prostoru, do ulice. Podle § 17 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je základní povinností fyzických osob počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, a plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech. Tudíž byste neměl kouřit v blízkosti takto označené budky.

Do systému vložil:
ČIKL Václav
Foto k článku
Další články
Titulek
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka
Doba řízení vozidla svozu odpadů
Daňové odpočty za dárcovství krve
Zkušební doba
Výpověď
Přestávky v práci
Lékařské prohlídky
Valorizace náhrad při pracovních úrazech
Cestovní náhrady v roce 2020
Nejvýhodnější hodnota stravenek pro rok 2020