Poradenství
Dovolená
12.09.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 582x

Dotaz: V průběhu měsíce března 2019 jsem čerpala dovolenou z roku 2018. V roce 2018 jsem pracovala na zkrácený pracovní úvazek 6 hodin denně. Od 1. 1. 2019 pracuji na plnou pracovní dobu 8 hodin denně. Nyní vedu se zaměstnavatelem spor ohledně výše náhrady za tuto dovolenou. Zaměstnavatel mi tvrdí, že se bude jednat o náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za čtvrté čtvrtletí 2018 a náhrada mi bude poskytnuta nikoliv za 8 hodin, ale za 6 hodin. Podle mého názoru, který mi potvrdil jeden právník, mám nárok na poskytnutí náhrady mzdy za 8 hodin. Prosím o sdělení, kdo má pravdu.

Odpověď: Tvrzení zaměstnavatele je správné částečně. Bude se skutečně jednat o náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za čtvrté čtvrtletí 2018. Ovšem náhrada mzdy Vám bude poskytnuta za 8 hodin. Podle § 222 zák. práce za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Vzhledem k tomu, že dovolená byla čerpána v březnu 2019, rozhodným obdobím pro zjištění průměrného výdělku bude IV. čtvrtletí 2018. Náhrada mzdy Vám však bude poskytnuta nikoliv za 6 hodin, ale za 8 hodin. Rozhodující pro posouzení tohoto pracovněprávního sporu je rozsah pracovní doby v době, kdy zaměstnanec dovolenou čerpá, a nikoliv rozsah pracovní doby v době, za kterou je dovolená poskytována. Podstatou náhrady mzdy je, že zaměstnanec v důsledku např. některých překážek v práci nebo dovolené nepracuje a po tuto dobu mu náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhrada mzdy náleží za skutečně „odpadlou“ pracovní dobu, ve Vašem případě za 8 hodin.

                                                                                               

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Pracovní cesta (stravné a stravenky)
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru