Přeložení do jiného místa a převedení na jinou práci
15.10.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 202x

Dotaz: Náš zaměstnavatel nám tvrdí, že nás může převést na 30 dnů na jinou práci bez našeho souhlasu. Dále nám tvrdí, že nás může přeložit do jiného místa výkonu práce na 90 dnů, opět bez našeho souhlasu. Je to pravda?

Odpověď: Není to pravda.

V zákoníku práce byla ustanovení, podle kterých šlo zaměstnance:

  1.  převést na jinou práci i bez jeho souhlasu, pokud to vyžadovala jiná nezbytná provozní potřeba organizace, avšak v tomto případě nejdéle celkem na dobu 30 pracovních dnů v kalendářním roce,
  1. přeložit bez jeho souhlasu do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, nejdéle celkem na dobu 90 kalendářních dnů v kalendářním roce.

Tato právní úprava byla zrušena k 29. 5. 1992, protože byla v rozporu s mezinárodními úmluvami, kterými je ČR vázána. Zrušena byla, protože se jedná se o nucenou práci, kterou mezinárodní úmluvy zakazují.

Výše uvedená právní úprava samozřejmě není ani v novém zákoníku práce, který platí od 1. 1. 2007.

  

V závěru je nutné uvést, že o zcela jinou situaci se jedná v případě převedení na jinou práci nebo přeložení do jiného místa výkonu práce v rámci pracovní smlouvy. Zde se souhlas zaměstnance nevyžaduje.

Zřejmě bude vhodné to vysvětlit na příkladu.

V pracovní smlouvě je uvedeno:

  1. jako místo výkonu práce se sjednávají všechny stavby zaměstnavatele na území ČR,
  2. jako druh práce se sjednává zedník, pomocný stavební dělník.

Zaměstnavatel má v tomto případě právo přidělovat zaměstnanci bez jeho souhlasu práci na kterékoliv stavbě na území ČR. Pouze mu písemně nebo ústně oznámí, že od určitého data bude pracovat na stavbě, např. v Liberci.

Obdobně má právo mu písemně nebo ústně sdělit, že např. ve středu a ve čtvrtek bude vykonávat druh práce zedník a v pátek bude vykonávat druh práce pomocný stavební dělník. Rovněž mu může sdělit, že od 6.00 hod. do 11.00 hod. bude vykonávat druh práce zedník a od 11.00 hod. do konce směny bude vykonávat druh práce pomocný stavební dělník.

V úplném závěru bude možná vhodné uvést, že v případech, které jsou uvedeny v § 41 zákoníku práce:

  1. zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci bez jeho souhlasu,
  2. zaměstnavatel je povinen zaměstnance převést na jinou práci bez jeho souhlasu. Jedná se například o zdravotní důvody.

    

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru
Práce přesčas
Prodloužení délky dovolené
Pracovněprávní nároky – benefity a daň z příjmů
Prostoj
Stravenkový paušál a částečně odpracovaná směna
Přivýdělek v rámci mateřské a rodičovské dovolené
Nošení roušek
Práce přesčas a dovolená
Rozvázání pracovního poměru dohodou