Poradenství
Výkaz Přehled o majetku a závazcích a jeho správné vyplnění
09.12.2019 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 1 377x

Dotaz: V naší základní organizaci máme rozpor v tom, jak správně vyplnit Přehled o majetku a závazcích pro účely rejstříkového soudu. Jedná se o členské příspěvky. Nejsme si jisti, ve kterém případě se u členských příspěvků jedná o pohledávku a ve kterém o závazek. Můžete nám to prosím ujasnit?

Odpověď: O pohledávku se jedná v případě, kdy má zaměstnavatel základní organizaci odeslat členské příspěvky vybrané od zaměstnanců do doby jejich skutečného odeslání (například ve výši 1 % z čistých mezd, na základě ustanovení v kolektivní smlouvě), ta je tudíž tzv. pohledává.

O závazek se naopak jedná v případě, kdy základní organizaci vznikla povinnost odvést členské příspěvky na odborový svaz do doby jejich skutečného odvedení. Základní organizace je v tomto případě tzv. zavázána je odborovému svazu uhradit. 

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Témata
ekonomika
Další články
Titulek
Osobní spis
Mzda za práci přesčas
Práce přesčas
Revize přenosných elektrických spotřebičů
Práce přesčas na pracovní cestě
Sbírka listin veřejného rejstříku a povinnost odborové organizace zveřejnit výsledky hospodaření
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Pracovní cesta (stravné a stravenky)
Vznik nároku na starobní důchod
Odměňování za práci v sobotu a v neděli
Napracování omluvené nepřítomnosti v práci
Očkování proti onemocnění COVID-19
Lékařské prohlídky svářečů
Vzor usnesení závodního výboru