Valorizace náhrad při pracovních úrazech
21.01.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 462x

Dotaz: Každý rok dochází k valorizaci náhrad poskytovaných při pracovních úrazech. Jak je tomu v roce 2020?

Odpověď: Valorizace byla provedena nařízením vlády č. 321/2019 Sb. Na základě něj se průměrné výdělky rozhodné pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti před vznikem škody a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých (tzv. renta) od 1. 1. 2020 zvyšují o 5,2 % a o 151 Kč. Tedy aby nedošlo k omylu – o 5,2 % a o 151 Kč se nezvyšuje samotná náhrada za ztrátu na výdělku, ale průměrný výdělek zaměstnance před vznikem škody, který se používá pro výpočet této náhrady, tzv. renty. Zde bude nepochybně vhodné vysvětlit, proč se tzv. renta zvyšuje o procenta i o pevnou částku. Odůvodnit to lze tím, že od 1. 1. 2020 se tato renta bude vypočítávat jiným způsobem než dosud, tj. do 31. 12. 2019. Do 31. 12. 2019 se zvyšovala v závislosti na zvýšení průměrné mzdy v ČR v daném období. Ukázalo se, že tento systém není objektivní, protože v průměrné mzdě v ČR byly započítávány i vysokopříjmové kategorie zaměstnanců, avšak většině zaměstnanců o tak vysoké procento výdělky nevzrůstaly. Bylo proto rozhodnuto, že od 1. 1. 2020 se budou průměrné výdělky každý rok zvyšovat podle zvyšování důchodů.  

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje plat
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje mzdu
Členská schůze a hlasování per rollam
Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka
Doba řízení vozidla svozu odpadů
Daňové odpočty za dárcovství krve
Zkušební doba
Výpověď
Přestávky v práci