Ze života ZO

22.01.2020 | Zpravodajství OS | Volné články | Přečteno: 359x

V pátek 15. 11. 2019 se konala v Pardubicích – Černé za Bory členská schůze ZO OS UNIOS innogy Hradec Králové, členů z lokality Pardubice a Chrudim. Již tradiční podzimní setkání odborářů se konalo ve velmi přátelském duchu. Pozvaní byli i bývalí zaměstnanci – odboráři, kteří užívají důchod, nebo ve firmě již nepracují. Pro všechny bylo připraveno bohaté pohoštění a jako zlatý hřeb se podávalo tradiční sele na rožni. Právě taková setkání mají v dnešní nejisté době velký smysl, protože se sejdou zaměstnanci z různých úseků a oddělení, kteří se přes rok pouze míjejí. Kromě zábavy a pohoštění byli všichni přítomní informováni o aktuálním dění.

Organizátoři této akce Ing. Petr Kareš a Břetislav Černý zajistili opravdu atraktivní hosty, kteří přijeli přímo z druhého kola kolektivního vyjednávání z Prahy. Pozvání přijali: Ing. Zdeněk Kordík – předseda ZO OS UNIOS innogy Hradec Králové, Radek Jurečka – předseda MO OS UNIOS innogy Praha, Vratislav Sém – člen evropské podnikové rady. Pozvaní hosté informovali o vývoji kolektivního vyjednávání, aktuální situaci ve společnosti innogy, o jejím prodeji a rozdělení. Hosté byli zahrnuti celou řadou dotazů týkajících se budoucnosti kolektivní smlouvy a vývoje ve společnostech GridServices a GasNet po převzetí pod Macquarie. Hosté rovněž ocenili zájem zaměstnanců, ale i vysokou účast. Přišlo cca 80 % aktivních odborářů a sedm bývalých členů. Po ukončení oficiální části pokračovala debata a zábava neformálně do večerních hodin.

Do systému vložil:
PECH Petr
Foto k článku
Další články
Titulek
Jednorázové náhrady nemajetkové újmy při závažných úrazech zaměstnance po novele zákoníku práce
Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní