Ze života ZO

22.01.2020 | Zpravodajství OS | Volné články | Přečteno: 1 850x

V pátek 15. 11. 2019 se konala v Pardubicích – Černé za Bory členská schůze ZO OS UNIOS innogy Hradec Králové, členů z lokality Pardubice a Chrudim. Již tradiční podzimní setkání odborářů se konalo ve velmi přátelském duchu. Pozvaní byli i bývalí zaměstnanci – odboráři, kteří užívají důchod, nebo ve firmě již nepracují. Pro všechny bylo připraveno bohaté pohoštění a jako zlatý hřeb se podávalo tradiční sele na rožni. Právě taková setkání mají v dnešní nejisté době velký smysl, protože se sejdou zaměstnanci z různých úseků a oddělení, kteří se přes rok pouze míjejí. Kromě zábavy a pohoštění byli všichni přítomní informováni o aktuálním dění.

Organizátoři této akce Ing. Petr Kareš a Břetislav Černý zajistili opravdu atraktivní hosty, kteří přijeli přímo z druhého kola kolektivního vyjednávání z Prahy. Pozvání přijali: Ing. Zdeněk Kordík – předseda ZO OS UNIOS innogy Hradec Králové, Radek Jurečka – předseda MO OS UNIOS innogy Praha, Vratislav Sém – člen evropské podnikové rady. Pozvaní hosté informovali o vývoji kolektivního vyjednávání, aktuální situaci ve společnosti innogy, o jejím prodeji a rozdělení. Hosté byli zahrnuti celou řadou dotazů týkajících se budoucnosti kolektivní smlouvy a vývoje ve společnostech GridServices a GasNet po převzetí pod Macquarie. Hosté rovněž ocenili zájem zaměstnanců, ale i vysokou účast. Přišlo cca 80 % aktivních odborářů a sedm bývalých členů. Po ukončení oficiální části pokračovala debata a zábava neformálně do večerních hodin.

Do systému vložil:
PECH Petr
Foto k článku
Další články
Titulek
Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku
Jednorázové náhrady nemajetkové újmy při závažných úrazech zaměstnance po novele zákoníku práce
Podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení se od července změní