Zkušební doba
05.03.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 654x

Dotaz: Lze uzavřít zkušební dobu i při prodloužení pracovního poměru na dobu určitou? Zaměstnavatel mě nutí, abych podepsal dodatek k pracovní smlouvě, kde bude jednak prodloužení délky trvání pracovního poměru a jednak nová zkušební doba v trvání tří měsíců.

Odpověď: Zkušební dobu lze platně sjednat pouze při vzniku pracovního poměru, a nikoliv při jeho změně. Jestliže podepíšete výše uvedenou dohodu o změně pracovního poměru, platné bude pouze jednání o prodloužení délky trvání pracovního poměru. Ujednání o zkušební době bude neplatné.

Do systému vložil:
JUDr. ZRUTSKÝ Jaromír
Témata
dotazy-clenupravo
Další články
Titulek
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Nová právní úprava dovolené
Kolektivní smlouva a možnost práce z domova
Osobní příplatek
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje plat
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje mzdu
Členská schůze a hlasování per rollam
Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka