Zpravodaj
Světový den zvýšení povědomí o autismu
01.04.2020 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 715x

Roku 2008 vyhlásila OSN 2. duben Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu s cílem více informovat o této diagnóze a zároveň vyzdvihnout potřebu porozumění a pomoci lidem, kteří poruchou autistického spektra trpí.

S obtížemi charakteristickými pro poruchy autistického spektra se narodí zhruba každé 75. dítě. Tato pervazivní (tedy všepronikající, zasahující celou osobnost) porucha se projevuje ve třech klíčových oblastech: sociální interakci, komunikaci a oblasti činností a zájmů. Jde o hluboké narušení v oblasti sociálních vztahů, sociálně emočního porozumění a sociální komunikace, charakteristické jsou stereotypní činnosti, omezené zájmy a adaptační potíže. Odlišné vnímání podnětů způsobuje, že lidé s autismem mívají potíže i v pro nás běžných situacích, na které pak nedokážou adekvátně reagovat. Neznalost veřejnosti může vést následně k negativnímu hodnocení, a proto je zvýšení povědomí o autismu důležitým krokem vedoucím ke vzájemnému pochopení.

Letošní duben bude vzhledem ke koronavirovým opatřením těžký bezpochyby pro všechny, přesto bychom neměli zapomínat, že jsou mezi námi tací, kteří s určitými těžkostmi bojují celý život. A právě proto si jim věnovaný den připomínáme.

Do systému vložil: TICHÁ Anna
Další články
Titulek
Zázraky se někdy bohužel nedějí…
Prováděcí předpisy k zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
Budoucnost plynu a jaderné energie v evropské unii
Hospodaření odborových organizací – pokladna, účet
Novinky z Evropské odborové konfederace duben 2022
Solidární prohlášení evropských sociálních partnerů Eurogas, IndustriAll Europe, EPSU
Nové nemoci z povolání
Pomoc lidem, kteří bojují s růstem cen energií
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM