Daňové odpočty za dárcovství krve
20.04.2020 | Poradenství | Od našich členů | Přečteno: 535x

Dotaz: Dobrý den, v minulém roce jsem každý měsíc daroval krev. Za každý odběr má být odpis daní 3 000 Kč, podepisoval jsem vyúčtování s částkou 36 000 Kč, ve výplatě jsem ale dostal jen necelých 5 500 Kč. Je toto správně? To, co podepíšu ve vyúčtování, není již finální částka?

Odpověď: Zde je nutné odlišit dva různé pojmy, které uvedu na příkladu níže. Prvním pojmem je tzv. daňový odpočet (tím je právě uvedené darování krve) a druhým je sleva na dani.

Daňový odpočet snižuje základ daně, ze kterého se následně počítá 15% daň z příjmu. Pokud vezmeme jako příklad daňový odpočet ve výši 1 000 Kč, o který se nám sníží základ daně, ušetříme na dani 15 % z 1 000 Kč, tj. 150 Kč, které uvidíme na výplatní pásce navíc. Takže částka 5 400 Kč, která Vám byla vyplacena, je v pořádku (15 % z 36 000 Kč).

Druhým pojmem je sleva na dani, která snižuje již vypočítanou výslednou daň. Slevou na dani je například sleva na poplatníka, kterou si každý z nás uplatňuje ve výši 24 840 Kč ročně. Pokud bychom brali v našem příkladu slevu na dani ve výši 1 000 Kč, tak rozdíl na výplatní pásce bude celých 1 000 Kč, které na výsledné dani nezaplatíme.

Bohužel, jak jsem uvedla výše, částky za darování krve jsou daňovým odpočtem, a ne slevou na dani. Částka, která Vám byla vyplacena je skutečně v souladu se zákonem o dani z příjmů.

Do systému vložil:
Bc. KOUDELKOVÁ Jana
Další články
Titulek
Zdravotní způsobilost vykonávat práci
Pracovní doba
Nová právní úprava dovolené
Kolektivní smlouva a možnost práce z domova
Osobní příplatek
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje plat
Odměňování ve svátek u zaměstnavatele, který zaměstnancům poskytuje mzdu
Členská schůze a hlasování per rollam
Kolektivní smlouva se v registru smluv nezveřejňuje
Výplata mzdy
Vznik nároku na starobní důchod od roku narození 1936 až do roku 1971
Nájem bytu v době koronaviru
Nájem nebytových prostor v době koronaviru
Cenové moratorium na nájemné z bytu
Práce z domova (home office) a stravenka