Mezinárodní vzpomínkový den
27.04.2020 | Zpravodajství OS | Články | Přečteno: 1 062x

Stejně jako všechny odborové svazy, tak i Odborový svaz UNIOS si každoročně dne 28. dubna připomíná zaměstnance a pracující osoby, kteří při výkonu práce přišli o život, a to jak z důvodu pracovního úrazu, úrazu či nemoci z povolání.

V České republice to bylo v roce 2019 cca 100 případů. Bohužel i náš odborový svaz každoročně řeší případ takového poškození zdraví s následkem smrti nebo události s vážnými následky pro zdraví a pro budoucí život poškozeného zaměstnance a důsledky pro jeho nejbližší. Letošní rok je však oproti minulým létům něčím zvláštním. Všichni kolem sebe vnímáme nebezpečí koronavirové nákazy a více než kdykoli předtím nasloucháme doporučením vlády či hygieniků, dodržujeme základní hygienické zásady a možná se i trochu více pozastavujeme nad svým dosavadním životem, přístupem k přírodě a nad tím, co bychom měli do budoucna vykonat, aby se případy takových poškození zdraví či smrti již neopakovaly. Tak to platí pro každého z nás, ale také i pro náš odborový svaz.

Vytváření podmínek bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí patří mezi základní programové priority Odborového svazu UNIOS. K naplnění tohoto úkolu působí v rámci odborového svazu 3 svazoví inspektoři bezpečnosti práce, kteří působí na území celé České republiky a kteří tuto činnost vykonávají jako svoje zaměstnání. 

Svazoví inspektoři bezpečnosti práce provedou každý rok kolem 180 vstupů na pracoviště zaměstnavatelů a v rámci těchto vstupů cca 100 kontrol v oblasti BOZP. Výsledkem každé kontroly je inspekční záznam, ve kterém se uvádí zjištěné skutečnosti a případné nesrovnalosti oproti požadavku právního předpisu, včetně návrhu opatření k jejich odstranění. V roce 2019 bylo zjištěno 488 závad, u kterých bylo nutné přijmout opatření. Jde vlastně o velmi důležitou službu, kterou odborový svaz vykonává v oblasti prevence a kterou dnes vnímají pozitivně i samotní zaměstnavatelé.

Svazová inspekce bezpečnosti práce ovšem nevychází jenom z předpokladu, že jejím smyslem je pouze kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Význam odborové kontroly se projevuje i v ostatních činnostech – v metodické pomoci, školení, pomoci při kolektivním vyjednávání či tvorbě návrhu podnikové kolektivní smlouvy.

Zastavme se tedy na chvilku, vzpomeňme na ty, kteří se již nemohou těšit z náruče svých blízkých po návratu z práce, a udělejme vše pro to, aby se takové případy již neopakovaly. Naším cílem musí být společnost bez úrazů a bez rizikové práce.

Více informací o Mezinárodním vzpomínkovém dnu najdete na stránkách ČMKOS.

Do systému vložil:
KŘEPINSKÝ Robert
Další články
Titulek
Vzpomínáme na naše dlouholeté kolegy a kamarády
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Den veřejných služeb OSN
7. dubna – Světový den zdraví – Žádný zisk z pandemie
Rozhodnutí VV k akcím v roce 2021
PF 2021
Zrušení všech Regionálních školení KM
Ochranné rukavice pro práci s ruční řetězovou pilou
Zákoník práce po novele – část V. – vliv překážek v práci na dovolenou a ostatní změny
Zákoník práce po novele – část IV. – dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a dodatková dovolená
Světový den zvýšení povědomí o autismu
O přestupném roce
Jaká výročí nás čekají v roce 2020?
PF 2020
Půjdem spolu na betlémy...